Adresser

Du når Region Dalarna via dessa adresser.

E-post

Officiell mejladress: region.dalarna@regiondalarna.se

Mejladress till anställda inom regionen: fornamn.efternamn@regiondalarna.se

Observera att medicinska frågor inte besvaras via e-post, inte heller förfrågningar eller ärenden som remisser, tidsbokning eller receptförnyelse. Vi kan inte garantera säkerheten för e-post, mejla därför aldrig konfidentiella uppgifter eller personnummer. Använd istället 1177s e-tjänster för att nå vården.

Inkommande post till den allmänna e-postbrevlådan tas emot av registrator vid centrala diariet. Information som sänds via e-post hanterar vi enligt samma offentlighets- och sekretessregler som brevpost och fax. Det betyder att de handlingar som kommer in är allmänna och de blir diarieförda enligt gällande regler och bevaras för framtiden.

Postadress

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Besöksadress

Region Dalarna (regionkontoret)
Vasagatan 27, Falun

Öppettider regionkontoret

Måndag- torsdag kl 8.00-16.00
Fredag kl 8.00-15.00
Lunchstängt kl 11.45-12.45

Sjukhus och lasarett

Avesta lasarett
774 82 Avesta
Besöksadress: Lindsnäsvägen

Borlänge sjukhus
Box 731 781 27 Borlänge
Besöksadress: Bergebyvägen 5

Falu lasarett
791 82 Falun
Besöksadress: Lasarettsvägen 10

Ludvika lasarett
771 81 Ludvika
Besöksadress: Biskopsvägen 14

Mora lasarett
792 85 Mora
Besöksadress: Lasarettsvägen 35

Skönvik Säter
783 32 Säter
Besöksadress: Jönshyttevägen 1

Godsmottagningar

Lasarettsvägen 37
792 51 Mora 

Hemgatan 30
784 73 Borlänge

Jönshyttevägen 6
783 32 Säter

Lindnäsvägen 2
774 82 Avesta

Biskopsvägen 14
771 81 Ludvika

Vasagatan 10
791 82 Falun