Politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till regionråd, oppositionsråd och politiska sekreterare.

Regionråd

Elin Norén (S)Regionstyrelsens ordförande

Telefon: 070-288 13 60
E-post: elin.noren@regiondalarna.se

Elin Norén, Regionstyrelsens ordförande

Sofia Jarl (C)Regionråd

Telefon: 072-085 31 60
E-post: sofia.jarl@regiondalarna.se

Sofia Jarl, Regionråd

Birgitta Sacrédeus (KD)Regionråd

Telefon: 070-573 34 47
E-post: birgitta.sacredeus@regiondalarna.se

Birgitta Sacrédeus, Regionråd

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)Regionråd

Telefon: 072-543 84 09
E-post: elisabet.amnelius@regiondalarna.se

Lisbeth Mörk-Amnelius, Regionråd

Sebastian Karlberg (S)Regionråd

Telefon: 070-744 48 75
E-post: sebastian.karlberg@regiondalarna.se

Sebastian Karlberg, Regionråd

Abbe Ronsten (S)Regionråd

Telefon: 076-128 68 26
E-post: abbe.ronsten@regiondalarna.se

Abbe Ronsten, Regionsråd

Oppositionsråd

Björn Ljungqvist (M)Oppositionsråd

E-post: bjorn.ljungqvist@regiondalarna.se

Björn_Ljungqvist.jpg

Ulf Berg (M)Oppositionsråd

Telefon: 070-250 43 40
E-post: ulf.berg@regiondalarna.se

Ulf Berg, Oppositionsråd

Per-Ola Ahlström (SD)Oppositionsråd

E-post: perola.ahlstrom@regiondalarna.se

Per-Ola Ahlström, Oppositionsråd

Kent Ekeroth (SD)Oppositionsråd

E-post: kentalexander.ekeroth@regiondalarna.se

Kent Ekeroth, Oppositionsråd

Patrik Liljeglöd (V)Oppositionsråd

E-post: patrik.liljeglod@regiondalarna.se

Patrik Liljeglöd, Oppositionsråd

Politiska sekreterare

Nedanstående personer arbetar som politiska sekreterare i regionen. Ta gärna kontakt med någon av dem om du har frågor eller synpunkter angående partiets politik.

Majoritetens politiska sekreterare

Tom Edoff (S)
Telefon: 076-696 16 54
E-post: tom.edoff@regiondalarna.se

Jennie Nises (S)
Telefon: 076-949 89 10
E-post: jennie.nises@regiondalarna

Saleh Aman (C)
Telefon: 073-699 19 20
E-post: salehidrismohamed.aman@regiondalarna.se

Oliver Rolands (KD)
Telefon: 070-672 91 59
E-post: oliver.rolands@regiondalarna.se

Anton Krigsman (DSP)
Telefon: 072-387 50 53
E-post: anton.krigsman@regiondalarna.se

Oppositionens politiska sekreterare

Johan Söderström (M)
Telefon: 070-319 90 89
E-post: johan.soderstrom@regiondalarna.se

August Knief (SD)
Telefon: 073-534 59 52
E-post: august.knief@regiondalarna.se

Nathalie Thomsen (V)

Telefon: 079-060 59 03
E-post: nathalie.thomsen@regiondalarna.se