Politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till regionråd, oppositionsråd och politiska sekreterare.

Regionråd

Ulf Berg (M)Regionstyrelsens ordförande

Telefon: 070-250 43 40
E-post: ulf.berg@regiondalarna.se

Ulf Berg, Regionstyrelsens ordförande

Christer Carlsson (M)Regionråd

Telefon: 070-267 54 52
E-post: crister.s.carlsson@regiondalarna.se

Christer Carlsson, Regionråd

Sofia Jarl (C)Regionråd

Telefon: 072-085 31 60
E-post: sofia.jarl@regiondalarna.se

Sofia Jarl, Regionråd

Birgitta Sacrédeus (KD)Regionråd

Telefon: 070-573 34 47
E-post: birgitta.sacredeus@regiondalarna.se

Birgitta Sacrédeus, Regionråd

Svante Parsjö Tegnér (L)Regionråd

Telefon: 070-302 62 88
E-post: svante.tegner@regiondalarna.se

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)Regionråd

Telefon: 076-496 46 81
E-post: elisabet.amnelius@regiondalarna.se

Lisbeth Mörk-Amnelius, Regionråd

Kerstin Lundh (MP)Regionråd

Telefon: 072-085 08 45
E-post: kerstinmarina.lundh@regiondalarna.se

Kerstin Lundh, Regionråd

Oppositionsråd

Elin Norén (S)Oppositionsråd

Telefon: 070-288 13 60
E-post: elin.noren@regiondalarna.se

Elin Norén, Oppositionsråd

Sebastian Karlberg (S)Oppositionsråd

Telefon: 070-641 75 10
E-post: sebastian.karlberg@regiondalarna.se

Sebastian Karlberg, Oppositionsråd

Abbe Ronsten (S)Oppositionsråd

Telefon: 076-128 68 26
E-post: abbe.ronsten@regiondalarna.se

Abbe Ronsten, Oppositionsråd

Benny Rosengren (SD)Oppositionsråd

Telefon: 073-040 25 28
E-post: benny.rosengren@regiondalarna.se

Benny Rosengren, Oppositionsråd

Maja Gilbert Westholm (V)Oppositionsråd

Telefon: 070-540 74 07
E-post: maja.gilbert@regiondalarna.se

Politiska sekreterare

Nedanstående personer arbetar som politiska sekreterare i regionen. Ta gärna kontakt med någon av dem om du har frågor eller synpunkter angående partiets politik.

Majoritetens politiska sekreterare

Johan Söderström (M)
Telefon: 070-319 90 89
E-post: johan.soderstrom@regiondalarna.se

Linda Haglund (C)
Telefon: 070-246 06 75
E-post: linda.haglund@regiondalarna.se

Mathias Bengtsson (KD)
072-085 69 58
E-post: mathias.bengtsson@regiondalarna.se

Åsa Nilser (L)
Telefon: 070-618 26 01
E-post: asa.nilser@regiondalarna.se

Anton Krigsman (DSP)
Telefon: 070-216 502 33
E-post: anton.krigsman@regiondalarna.se

Jonas Åsenius (MP)
Telefon: 072-230 54 00
E-post: jonas.asenius@regiondalarna.se

Oppositionens politiska sekreterare

Andreas Lenner (S)
Telefon: 076-696 16 54
E-post: andreas.lenner@regiondalarna.se

Kajsa Fredholm (V)
Telefon: 070-381 08 20
E-post: kajsa.fredholm@regiondalarna.se

Anna-Lena Blomkvist (SD)
Telefon: 072-142 94 79
E-post: anna-lena.blomkvist@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?