Otto och Karolina Larsons stipendiefond

Vill du studera vid Alexandria Technical College i Minnesota, USA? Då kan du söka stipendium ur Otto och Karolina Larsons stipendiefond. Stipendiet bekostar avgiften för två terminers studier och boende.

Otto och Karolina Larsons stipendiefond erbjuder ett stipendium för eftergymnasiala studier vid Alexandria Technical College i Minnesota, USA. Stipendiet bekostar avgifter för två terminers studier och boende. Två terminer med godkänt studieresultat ger förtur vid eventuell ansökan om ytterligare två terminers studier. Enligt donatorn ska stipendiet erbjudas ungdomar från Dalarnas län med förtur för elever från Lima socken i Malung-Sälens kommun.  

Ansökan

I nuläget är det inte möjligt att ansöka om stipendiet.
Datum för kommande ansökningstillfälle meddelas när det blir aktuellt.

Inez Larson Pulver (1915-2002) föddes i Nelson, Minnesota av Otto och Karolina Larson som hade utvandrat från Lima i Västerdalarna. Efter studierna arbetade Inez under stor del av sitt yrkesliv för den amerikanska utrikesförvaltningen i såväl USA som på andra platser i världen.

Inez gjorde genom åren många resor till föräldrarnas födelsebygd i Lima. Till minne av föräldrarna Otto och Karolina (Eriksson) Larson, som enligt Inez aldrig gavs möjlighet till egna studier, instiftade hon detta stipendium. Enligt Inez Larson Pulvers sista vilja ska stipendiet erbjudas till ungdomar i Dalarna med förtur för elever från Lima socken i Malung/Sälens kommun.

AlexTech är en skola med mer än 50 praktiska och teoretiska program med inriktning på mekanik, byggnadskonstruktion, datateknik, ekonomi och marknadsföring med mera. Information om skolan och dess många utbildningslinjer finns att söka på www.alextech.edu. Frågor angående svensk värdering av amerikansk högskolepoäng hänvisas till Skolverket.

Susanne Andersson Jaako

Telefon: 070-207 90 40
E-post: susanne.jaako@regiondalarna.se