Utlysningar konstnärlig gestaltning

Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Region Dalarna.

Falu lasarett, onkologmottagningen

På Falu lasarett pågår för närvarande ett omfattande byggprojekt som inkluderar nybyggnation av onkologmottagningen. Nu ska en konstnärlig gestaltning genomföras i två behandlingsrum på mottagningen.

Yrkesverksamma konstnärer bjuds in att anmäla sitt intresse för att delta i upphandlingen av den konstnärliga gestaltningen för de två behandlingsrummen på den nya onkologmottagningen.

Läs mer om uppdraget

Till ansökan

Vy Behandlingsrum onkologmottagningen, Falu Lasarett. Illustration Arkitema.

Vy behandlingsrum onkologmottagningen, Falu lasarett. Illustration Arkitema