Tandhygienisten Jessica

"Att få möjlighet att träffa patienterna i deras hemmiljö är fantastiskt". Tandhygienisten Jessica jobbar inom Folkhälsofunktionen som åker hem till personer och gör munhälsovårdsbedömningar hos personer som har rätt till nödvändig tandvård.

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Tandhygenistyrket

Tandhygienistyrket är både ett självständigt arbete och ett arbete där man ingår i team tillsammans med tandsköterskor och tandläkare. I arbetet ingår patientbehandling av både barn och vuxna patienter. Även förebyggande arbete och sjukdomsbehandlande åtgärder i munhålan. Som tandhygienist hos Folktandvården kan du arbeta inom allmäntandvården, specialisttandvården och inom vår Folkhälsofunktion.

Folkhälsofunktion

Dalarnas Folkhälsofunktion bildades 2021 och riktar sig till BVC, skola och personer med rätt till nödvändig tandvård. Folkhälsofunktionens syfte och mål är att verka för en jämlik munhälsa för Dalarnas befolkning med en god hälsa och vård på lika villkor med tonvikt på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Vi är Region Dalarna

Filmklippet är en del av filmserien Vi är Region Dalarna där du får du en inblick i Region Dalarnas verksamhet genom att träffa några av alla våra fantastiska medarbetare.

Alla medverkande är medarbetare inom Region Dalarna och filmerna är framtagna och producerade av Region Dalarnas Kommunikationsenhet.