Röntgensjuksköterska

Bild och funktionsmedicin i Dalarna satsar stort. Du som är röntgensjuksköterska har nu möjligheten att jobba på en mindre ort med närhet till kultur, natur och friluftsliv.

Som röntgensjuksköterska i Dalarna får du:

  • Växla mellan akut och planerad verksamhet
  • Ett varierat och utvecklande arbete på olika modaliteter, vilket ger en bred kompetens
  • Ett nära teamarbete med undersköterskor, biomedicinska analytiker, läkare och sjukhusfysiker
  • Individuell inskolning med erfarna kollegor/mentor
  • Möjlighet att specialisera dig efter att grundkompetens uppfyllts
  • Påbörjad upplärning på magnetkameran inom tre år
  • Fördjupning inom flera områden, t.ex. teknik, strålsäkerhet, vårdvetenskap, omvårdnad och olika diagnostiska områden
  • Vidareutbildning i form av magisterexamen, högskolekurser inom specifikt område (t.ex. DT eller MRT, 7,5 hp)
  • Karriärmöjligheter som t.ex. sektionsledare, sonograf och chef
  • Medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots och Samarkand

Jessica röntgensjuksköterska

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Verksamhet med brett utbud

Bild- och funktionsmedicin i Dalarna är en länsklinik med röntgenmottagningar i Avesta, Ludvika, Falun, Mora samt mammografiverksamhet i Falun, Borlänge och Mora. Upptagningsområdet omfattar Dalarnas 290 000 fasta invånare och ett stort antal turister under sommar- och vintersäsong.

Verksamheten har ett brett utbud inom modern teknologi som konventionell röntgen (skelett/lungor), genomlysning, ultraljud, datortomografi, magnetkamera, nuklearmedicin, mammografi och intervention. Inom länskliniken arbetar ca 200 medarbetare från olika yrkeskategorier, varav ca 70 av dem är röntgensjuksköterskor.

Ett kreativt och omväxlande arbete

Den snabba tekniska utvecklingen inom röntgen bidrar till ett kreativt och omväxlande arbete med avancerad apparatur och digital bildbehandling. En viktig del i arbetet som röntgensjuksköterska är förmågan att kommunicera, skapa trygghet och förtroende i det korta mötet med patienten.

Röntgensjuksköterskan planerar och genomför undersökningar utifrån patientens tillstånd och olika förhållanden. Teamarbetet kring patienten gör att det viktigt att ha förmågan att samarbeta med övriga yrkeskategorier på avdelningen och inom sjukhuset.

Få bred kompetens

”I Dalarna får du vara på alla delar av röntgen. Här kan du få en bred kompetens som du inte kan få på de större sjukhusen.” Henrik, röntgensjuksköterska i Falun.

Kollegorna får mig att trivas

”Jag gjorde min praktik i dalarna och trivdes så bra med kollegorna att jag blev kvar.” Sara, röntgensjuksköterska i Mora.

Studera till röntgensjuksköterska med studielön

Region Dalarna erbjuder möjligheten att studera till röntgensjuksköterska samtidigt som du får studielön på 18 000 kr/månaden.

Utbildningen är på helfart och omfattar 180 högskolepoäng (3 år). Utanför terminstid arbetar du på Bild- och funktionsmedicin Dalarna. 

Så ansöker du om studielön

Du kan ansöka om studielönsplatsen direkt via Region Dalarnas webbsida. För att kunna få studielön ska du ha grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, och vara antagen till röntgensjuksköterskeprogrammet.

Så söker du röntgensjuksköterskeprogrammet

Du måste själv söka till röntgensjuksköterskeprogrammet på någon av våra högskolor eller universitet.

Studielön går att söka även om du redan påbörjat din utbildning. Tjänsten innebär att du under terminerna får studielön om 18 000 kr/månaden och är motsvarande tid tjänstledig, "vidareutbildning med ersättning", från ditt ordinarie arbete. Vid sidan om dina heltidsstudier får du arbeta max 20 timmar/månaden. Under sommaren arbetar du en period inom Bild- och funktionsmedicin Dalarna, men har även semester då studielönstjänsten är både semester- och pensionsgrundande. Efter avslutad utbildning och erhållen legitimation förbinder du dig att arbeta som röntgensjuksköterska inom Bild- och funktionsmedicin Dalarna i minst lika många månader som du fått studielön.

Jenny ThomssonPlatschef Mora

Telefon: 076 - 698 40 48
E-post: jenny.thomsson@regiondalarna.se

Helene AlmqvistPlatschef Falun

Telefon: 072-570 81 00
E-post: helenemarie.almqvist@regiondalarna.se

Marita Backius ViklundPlatschef Avesta

Telefon: 072-501 96 62
E-post: marita.viklund@regiondalarna.se

Ulrika Jansson GranlundPlatschef Ludvika

Telefon: 072-535 88 76
E-post: ulrika.granlund@regiondalarna.se

Anita JohanssonPlatschef Mammografi

Telefon: 076-496 60 77
E-post: anita.m.johansson@regiondalarna.se