För dig som arbetar med kultur

Du som arbetar med kulturfrågor hittar mer information för ditt arbete på vår samverkanswebb Plus.

Där hittar du bland annat mer om kultur- och bildningsplanen, biblioteksutveckling, konstnärlig gestaltning, prioriterade utvecklingsområden, kultur för barn och unga.

Samverkanswebben Plus