Student på biblioteket

Forskartjänster

Vill du kombinera forskning med verksamhetsutveckling med möjlighet till klinisk tjänstgöring? Då har vi en tjänst för dig!

Har du en hälso- och sjukvårdsutbildning (exempelvis läkare, fysioterapeut, sjuksköterska, arbetsterapeut etc) med inriktning psykiatri? Har du även ett intresse och önskan att som disputerad forskare utveckla mer av din forskning? Skulle du i så fall vilja ha en arbetsvardag som innebär forskning och verksamhetsutveckling som inriktar sig mot psykiatri och habilitering och nya arbetssätt inom dessa områden?

Just nu görs flera satsningar i Region Dalarna där vi utlyser forskar/ forskarutbildningstjänster med möjlighet att kombinera klinisk tjänstgöring med forskning. Vi söker medarbetare som vill arbeta med oss och genom forskning sprida ringar på vattnet som bidrar till en starkare akademisk miljö med fokus på psykiatri och habilitering och nya arbetssätt inom dessa områden. Vi vänder oss till ett flertal vårdprofessioner.