CKF huset

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna är ett tvärprofessionellt forskningscentrum inom Region Dalarnas Enhet för forskning och högre utbildning (FoU-enheten). Verksamheten stödjer den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap och har en stark grund i ett avtalsbaserat samarbete mellan Region Dalarna och Uppsala universitet.

CKF Dalarna utgör en positiv och kreativ forskningsmiljö som ger Region Dalarnas medarbetare möjlighet att utveckla sig under sin forskarutbildning och efter doktorsexamen.

CKF Dalarna erbjuder

 • En tvärvetenskaplig forskningsmiljö
 • Arbetsplats för doktorander/forskare
 • Seminarieverksamhet
 • Statistisk rådgivning
 • Rådgivning/handledning
 • Forskningsstödjande administration
 • Tillgång till Uppsala universitets infrastruktur för forskning
 • Utbildning i forskningsmetodik för ST-läkare
 • En ingång för forskare som söker patienter till kliniska studier och prövningar

Forskningsfinansiering

Alla som har anställning i Region Dalarna med kliniskt och patientnära forskningsprojekt med relevans för Region Dalarna kan söka forskningsanslag från CKF.

 • Projektmedel kan sökas en gång per år, på våren
 • Doktorand- och postdokförordnanden kan sökas en gång per år, på hösten
 • Startbidrag för att skriva en projektplan för en doktors- eller licentiatavhandling kan sökas året runt

Söker du Covid-19-information riktad till forskare och forskningsintresserade, klicka här.

     Logotyp CKFLogotyp Uppsala universitet

Kalendarium

Filtrera