CKF huset

Centrum för klinisk forskning Dalarna

Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna är ett tvärprofessionellt forskningscentrum som baseras på ett samarbete mellan Uppsala universitet och Region Dalarna. Verksamheten är till för att stödja all forskning inom Region Dalarna.

Söker du Covid-19-information riktad till forskare och forskningsintresserade, klicka här.

CKF utgör en positiv och kreativ forskningsmiljö som ger Region Dalarnas medarbetare möjlighet att utveckla sig under sin forskarutbildning och efter doktorsexamen.

CKF erbjuder

 • En tvärvetenskaplig forskningsmiljö
 • Arbetsplats för doktorander/forskare
 • Seminarieverksamhet
 • Statistisk rådgivning
 • Rådgivning/handledning
 • Forskningsstödjande administration
 • Tillgång till Uppsala universitets infrastruktur för forskning
 • Utbildning i forskningsmetodik för ST-läkare
 • En ”ingång” för forskare som söker patienter till kliniska studier och prövningar

Forskningsfinansiering

Alla som har anställning i Region Dalarna med kliniskt och patientnära forskningsprojekt med relevans för Region Dalarna kan söka forskningsanslag från CKF.

 • Projektmedel kan sökas en gång per år, den 1 mars
 • Doktorand- och postdoktjänster kan sökas en gång per år,  den 1 oktober
 • Startbidrag för att skriva en projektplan för en doktors- eller licentiatavhandling kan sökas året runt

    

Kalendarium

Senast uppdaterad: 05 maj 2022

Dela: