Biobanksprov

Från och med 1 juli 2023 gäller en ny biobankslag (2023:38).

Ny biobankslag från 1 juli

Syftet med den nya biobankslagen är samma som tidigare; att reglera hur identifierbara prov, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.

Om en patient/provgivare samtycker till vård enligt patientlagen (2014:821) eller tandvårdslagen (1985:125) och har fått information enligt kraven i biobankslagen krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov i en biobank.  

Läs mer om den nya biobankslagen (extern länk)

Katarina JärlestedtBiobankssamordnare

Telefon: 023-49 23 83
E-post: katarina.jarlestedt@regiondalarna.se