Forskning Folktandvården

Syftet med forsknings- och utvecklingsarbetet inom Folktandvården är att stimulera, stödja och initiera forskning inom tandvård samt utveckla medarbetarnas vetenskapliga kompetens.

Folktandvården Dalarna arbetar ständigt med förbättringar för att nå hög kvalitet på tandvården och erbjuda en jämlik tandvård. Arbetet sker genom olika kliniknära forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett mål är att utveckla praktiskt-kliniska tillämpningar inom odontologiskt prioriterade områden. Utvecklingen inom dagens tandvård ställer krav på utvärdering av insatta åtgärder. Forskningen ska vara användbar i vardagen och kunna utveckla framtidens tandvård och folkhälsoarbete.

Fokus på patienten

Forskning och utveckling inom Folktandvården utgår från Region Dalarnas forskningsstrategi; patientnyttan i fokus och en uttalad hälsoinriktning. Forskningen inom tandvård samarbetar med Centrum för klinisk forskning.

Forskning i verksamheten

Ett Tandvårdshus i Falun är under planering, där forskning och utveckling kommer att utgöra en del av, och prägla verksamheten. Möjlighet att bedriva forskning och utveckling i andra delar av länet finns, och kommer att förstärkas i och med tandvårdshuset.

Kliniskt arbete och forskning

Doktorander vid Folktandvården Dalarna delar arbetstiden mellan kliniskt arbete och forskning och är knutna till Uppsala Universitet, Malmö Universitet eller Karolinska Institutet.

Söka forskningsmedel

Medarbetare inom Folktandvården Dalarna har möjlighet att söka forsknings- och utvecklingsmedel till projekt.

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor