Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Projektdatabas ResearchWeb CRIS

Här finner du som är doktorand, forskare eller prövare information om och instruktioner för registeranmälan, användandet av ResearchWeb och projektanmälan samt kontaktuppgifter och användbara länkar.

Nya lagar kräver att alla forskningsprojekt som pågår i regionen finns registrerade. Det nationella samverkansorganet Kliniska Studier Sverige har också nyligen beslutat att sjukvårdsregionerna ska samla in och sammanställa information om alla pågående kliniska studier på det lokala såväl som på det regionala och nationella planet.

Mot bakgrund av detta har Uppsala-Örebroregionen gemensamt infört det webbaserade systemet ResearchWeb med tilläggsmodulen CRIS som grund för sjukvårdsregionala projektdatabaser. Region Dalarna har sedan länge använt ResearchWeb för utlysningar av projektmedel och doktorand- och postdoktjänster.

Systemet kommer också att användas för CKF Dalarnas verksamhetsberättelse samt för forskningsbokslut för hela regionen. Det är därför viktigt att du håller ditt personkort och dina projekt uppdaterade, minst en gång per år, senast 15 december. Uppdatering av projektet ska dessutom göras när det går in i en ny fas eller avslutas.

Användare, personkort och CV i ResearchWeb/CRIS

Alla prövare, forskare och doktorander ska skapa och hålla uppdaterat ett personkort och CV i ResearchWeb. https://www.researchweb.org/is/ckfuu Du använder samma login i CRIS som i ResearchWeb. Se lathund här nedan.

Registeranmälan

En registeranmälan i CRIS ska göras för varje dataset eller register som inte är helt avidentifierat, dvs. om det finns en kodnyckel någonstans, och där Region Dalarna är forskningshuvudman. Registeranmälan görs av ansvarig prövare, forskare eller doktorand. https://www.researchweb.org/is/fouckfuu Se lathund under Länkar och dokument.

Projektanmälan

Alla kliniska studier, forskningsprojekt och prövningar ska rapporteras in i projektdatabasen i CRIS om en eller flera av de nedanstående punkterna stämmer in. Projektanmälan görs av ansvarig prövare, forskare eller doktorand. https://www.researchweb.org/is/fouckfuu Se lathund nedan.

Om (ett eller flera)
- Region Dalarna är forskningshuvudman
- Ansvarig forskare arbetar i Region Dalarna
- Pengar eller resurser från Region Dalarna eller CKF går till studien
- Patienter, medborgare eller anställda i Region Dalarna direkt eller indirekt inkluderas i  studien

Dela:

Kontakt

Erica SchyttFöreståndare CKF

Telefon: 023-183 08
E-post: erica.schytt@ltdalarna.se

Karin BjörlingSekreterare

Telefon: 072-083 59 21
E-post: karin.bjorling@ltdalarna.se
Adress: Nissers väg 3, 791 82 Falun
Hitta hit: https://kartor.eniro.se/m/fw2Kl

Cecilia LundgrenSekreterare

Telefon: 072-083 38 35
E-post: cecilia.lundgren@ltdalarna.se
Adress: Nissers väg 3, 791 82 Falun

Lars WallinForskningschef

Telefon: 070-191 64 90
E-post: lars.wallin@ltdalarna.se

Carl GudmundssonRättsavdelningen

Telefon: 023-49 00 93
E-post: carl.gudmundsson@ltdalarna.se

Hade du nytta av informationen?