Projektdatabas ResearchWeb CRIS

Här finner du som är doktorand, forskare eller prövare information om och instruktioner för registeranmälan, användandet av ResearchWeb och projektanmälan samt kontaktuppgifter och användbara länkar.

Nya rutiner kräver att alla forskningsprojekt som pågår i regionen finns registrerade. Det nationella samverkansorganet Kliniska Studier Sverige har också nyligen beslutat att sjukvårdsregionerna ska samla in och sammanställa information om alla pågående kliniska studier på det lokala såväl som på det regionala och nationella planet.

Mot bakgrund av detta har Uppsala-Örebroregionen gemensamt infört det webbaserade systemet ResearchWeb med tilläggsmodulen CRIS som grund för sjukvårdsregionala projektdatabaser. Region Dalarna har sedan länge använt ResearchWeb för utlysningar av projektmedel och doktorand- och postdoktjänster.

Systemet kommer också att användas för CKF Dalarnas verksamhetsberättelse samt för forskningsbokslut för hela regionen. Det är därför viktigt att du håller ditt personkort och dina projekt uppdaterade, minst en gång per år, senast 15 december. Uppdatering av projektet ska dessutom göras när det går in i en ny fas eller avslutas.

Användare, personkort och CV i ResearchWeb/CRIS

Alla prövare, forskare och doktorander ska skapa och hålla uppdaterat ett personkort och CV i ResearchWeb. Du använder samma login i CRIS som i ResearchWeb. Se lathund nedan.

Registeranmälan

En registeranmälan i CRIS ska göras för varje dataset eller register som inte är helt avidentifierat, dvs. om det finns en kodnyckel någonstans. Registeranmälan görs av ansvarig prövare, forskare eller doktorand. Se lathund nedan.

När ska registeranmälan göras:

  • Huvudmanssituation - Region Dalarna är forskningshuvudman (Research Authority) och PUA (personuppgiftsansvarig) (för regelrätta forskningsprojekt)– registeranmälan ska ske via CRIS
  • Biträdessituation - Om vi behandlar personuppgifter åt någon annan organisation/företag, dvs. personuppgiftsbehandlingen skulle inte ha skett om vi inte utförde den för deras räkning, så är vi ändå skyldiga att ha denna personuppgiftsbehandling med i vår registerförteckning (detta bör gälla för de flesta prövningar av läkemedel och medicinteknik). Personuppgiftsbehandlingen ska rapporteras in via Region Dalarnas ordinarie rutin för registeranmälan. Bernt Palmebrandt är ansvarig för detta förfarande, och inrapportering sker via respektive kliniks PUF (personuppgiftsföreträdare) som utses av respektive verksamhetschef. Om biträdessituationen gäller ett projekt som är regelrätt forskning så anmäls register genom CRIS.

När behöver registeranmälan inte göras:

  • Utlämnandesituation - Vi lämnar formellt ut uppgifterna till en annan organisation/företag – de är personuppgiftsansvariga och vi behöver inte anmäla något register inom RD

Projektanmälan

Alla kliniska studier, forskningsprojekt och prövningar ska rapporteras in i projektdatabasen i CRIS om någon av nedanstående punkter stämmer in. Projektanmälan görs av ansvarig prövare, forskare eller doktorand. Se lathund nedan.

Om (en eller flera):

  • Region Dalarna är forskningshuvudman
  • Ansvarig eller lokalt ansvarig arbetar i Region Dalarna
  • Pengar eller resurser från Region Dalarna eller CKF går till studien
  • Patienter, medborgare eller anställda i Region Dalarna direkt eller indirekt inkluderas i  studien

Dela:

Hade du nytta av informationen?