Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Forskningsetikprövning

Sedan 1 januari 2004 gäller lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Från och med den 1 januari 2019 ska alla EPM-ansökningar skickas in elektroniskt till Etikprövningsmyndigheten via ansökningssystemet Prisma.

Ny rutin

Huvudsökande måste ha ett personkonto i Prisma. Där behöver publikationer och CV registreras. (https://prisma.research.se/)

Huvudsökande kan bjuda in medforskare och administratörer och ge dessa läs- eller redigeringsbehörigheter.

När du som forskare skickat iväg ansökan går den först till företrädare för huvudmannen (Region Dalarna) för signering, innan den går vidare till EPM. Signeringen görs av Forskningschef (Kontaktuppgifter här till höger).

Resursintyg (se mall här nedan), vanligen signerat av verksamhetschef, ingår inte i Prisma-ansökan, men skall enligt lokal rutin upprättas (se flödesschema nedan) skannas och skickas med mejl till cecilia.lundgren@ltdalarna.se för diarieföring och hantering. Observera att etikansökan inte signeras av huvudman innan resursintyg tillhandahållits.

Vid en ändringsansökan ska projekttiteln (som överensstämmer med den ursprungliga ansökan) anges i ändringsdokumentet (se lathund).

När ansökan skickats in får huvudsökande en faktura som ska användas vid inbetalning av ansökningsavgiften. Fakturan skickas i pdf-format till CKF Dalarna – cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Kontakt

Vid frågor om ansökningars innehåll och upplägg, kontakta forskningschef Lars Wallin, lars.wallin@ltdalarna.se, tfn 070-191 64 90

Vid frågor om ansökningsförfarandet, kontakta CKF Dalarna Cecilia Lundgren, cecilia.lundgren@ltdalarna.se, tfn 0720-83 38 35

Vid frågor om Prisma, kontakta Prismas användarstöd, https://prismasupport.research.se/kontakt.html

Relaterade dokument

Flödesschema ny ansökan (PDF)
Flödesschema ändringsansökan (PDF)
Lathund för att skapa ansökan i PRISMA
Lathund för att skapa personkort i PRISMA
Mall för resursintyg
Mer information finns på EPM:s hemsida.

Länkar

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvård m m.
GDPR

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?