Etikprövning av forskning

Sedan 1 januari 2004 gäller lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Från och med den 1 januari 2019 ska alla ansökningar skickas in till den nya, centraliserade Etikprövningsmyndigheten, EPM, (Eng: Swedish Ethical Review Authority) via ett manuellt övergångssystem. PRISMA, som tidigare har använts för ansökningar, är nu stängt, och från och med den 7 oktober 2019 används övergångssystemet. Övergångssystemet gäller till och med den 23 september och det nya digitala systemet Ethix öppnar den 4 oktober.

Nytt system för EPM-ansökningar från och med den 4 oktober 2021.

Ethix kommer nås genom en länk på vår webbplats, www.etikprovning.se.
På vår webbplats hittar du också mer information om systemet och hur vi gör
för att införa Ethix, information som löpande kommer uppdateras den närmaste tiden.

Några datum som är viktiga att komma ihåg:

  • Den 23 september kl. 24.00 stänger vi nuvarande ansökningssystem.
  • Den 4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet, Ethix.

Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

Lokal rutin som gäller till och med den 23 september 2021

Ansökan om etikprövning sker genom att använde de två mallar som finns på EPMs hemsida. Ansökan undertecknas av ansvarig forskare samt behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Behörig företrädare för forskningshuvudmannen för Region Dalarna är FoU-direktör Björn Äng.
För att ge företrädaren möjlighet att granska ansökan och eventuellt ge synpunkter innan signering så ska ansökan skickas digitalt (inkl resursintyg) till Björn Äng senast en vecka innan den skickas till FoU-direktören i original för signering (undertecknas av ansvarig forskare och forskningschef i pappersformat.
Adress till FoU-direktör finns under rubriken Kontakt). Den version som skickas
in till FoU-direktören ska vara väl genomarbetad och godkänd av ansvarig forskare. Korrespondensen i ärendet sker med ansvarig forskare.

Resursintyg (se mall här nedan), vanligen signerat av verksamhetschef, ingår inte i ansökan, men skall enligt lokal rutin upprättas (se flödesschema nedan) scannas och skickas med mejl till Karin Björling för diarieföring och hantering samt till Björn Äng för granskning. Observera att etikansökan inte signeras av huvudman innan resursintyg tillhandahållits (Registerstudier undantagna från kravet på resursintyg).

Tänk på att följa EPMs rekommendationer för utformandet av forskningspersonsinformationen. Här finns rekommendationer för utformandet: https://etikprovning.se/for-forskningsperson/ 
Mall för information till forskningspersonerna.

När ansökan skickats in får huvudsökande en faktura som ska användas vid inbetalning av ansökningsavgiften. Fakturan skickas i pdf-format till CKF Dalarna – Isabell Boväng Östman

För att läsa mer om EPMs nya övergångsrutiner samt om vad som händer med en ansökan efter att EPM tagit emot ansökan, besök EPMs hemsida.

 

Kontakt

Vid frågor om ansökningars innehåll och upplägg, kontakta:
FoU-direktör Björn Äng,
bjorn.ang@regiondalarna.se,
tfn 070- 551 88 50,
Postadress: CKF Dalarna, Att: Björn Äng, Nissers väg 3, 791 82 Falun.

Vid frågor om det lokala ansökningsförfarandet, kontakta:
CKF Dalarnas sekreterare Karin Björling,
karin.bjorling@regiondalarna.se
tfn 0720- 835 921

Vid frågor om EPM:s rutiner och dokument, kontakta:
myndigheten på registrator@etikprovning.se
 tfn 010-475 08-00 (Telefontid: mån-fre kl. 9-12).

Vid frågor om fakturahantering vid EPM ansökan, Kontakta:
Forskningssekreterare, Isabell Boväng Östman
isabell.bovangostman@regiondalarna.se
072-833 835

 

Relaterade dokument

Flödesschema EPM
Mall för resursintyg
Mer information finns på EPM:s hemsida (extern länk)

Länkar

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvård mm.
GDPR

 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2021

Dela:

Hade du nytta av informationen?