Publik Forskningens dag

Forskning

Region Dalarna bedriver en kunskapsintensiv verksamhet. Forskning är en nödvändig del i regionens grunduppdrag för att bidra till kunskapsutveckling, främja ett vetenskapligt förhållningssätt och att bästa tillgängliga kunskap sprids och tillämpas i regionens verksamheter. Forskning bidrar också till att attrahera och behålla kompetenta medarbetare i Dalarna.

Forskning bedrivs inom flera av regionens verksamheter. Centrum för klinisk forskning (CKF) fungerar som en sammanhållen forskningsmiljö med egna seminarier och externa forskningssamarbeten där olika vårdprofessioner samverkar och skapar ny kunskap. CKF samlar de flesta av regionens forskare och doktorander och är en centrumbildning till Uppsala universitet.

Det pågår också annan viktig forskning runt om på klinikerna. Primärvårdsforskning är ett prioriterat område och här initieras just nu en strategisk satsning.

FoU-beredningen, är det politiska organ som bereder forsknings- och högre utbildningfrågor till Regionstyrelsen. Beredningen har fem ledamöter och sammanträder fyra gånger per år.

Region Dalarnas syn på forskning

Forskning och forskarutbildning är en nödvändig del i regionens grunduppdrag. Dels för att bidra till kunskaps- och kompetensutvecklingen inom hälso- och sjukvården  samt tandvården i stort, men också för att utveckla en väl fungerande och underbyggd kunskapsstyrning.

Genom långsiktiga satsningar på forskning bidrar regionen till att skapa en kunskapsbas för bättre och säkrare metoder och arbetssätt i vården. Våra medarbetare ska ha möjlighet att ansöka om att få genomföra forskarutbildning inom ramen för sin tjänst liksom möjligheterna till fortsatt stöd efter disputation.

FoU-enheten stöttar hela länet

Enheten för forskning och högre utbildning (FoU-enheten) är sedan januari 2021 en nybildad enhet vid Region Dalarna. Våra kärnverksamheter är Centrum för Klinisk Forskning (CKF), Centrum för läkarutbildning (CLU) samt Kliniskt Träningscentrum (KTC). Samtliga dessa centrumbildningar har sin placering i Falun och vårt uppdrag är att stötta hälso-och sjukvården i hela Dalarna.

CKF - en knutpunkt för forskning

CKF med totalt 90 anknutna forskare och doktorander är känt för sin positiva, kreativa och produktiva akademiska miljö med populära seminarieserier och kunniga stödfunktioner för forskare och doktorander. CKF är idag Region Dalarnas knutpunkt för forskning inom hälso- och sjukvård och tandvård med en verksamhet som vilar på avtalsreglerat samarbete med Uppsala universitet. Vidare finns aktiv samverkan kring forskning inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och med Högskolan Dalarna. CKF förvaltar och fördelar regionala forskningsmedel, samt ombesörjer utbildning i forskningsmetodik till ST-läkare.

Björn ÄngFoU-direktör

Telefon: 070 551 88 50
E-post: bjorn.ang@regiondalarna.se