Publik Forskningens dag

Forskning

Region Dalarna bedriver en kunskapsintensiv verksamhet. Forskning är en nödvändig del i regionens grunduppdrag för att bidra till kunskapsutveckling, främja ett vetenskapligt förhållningssätt och att bästa tillgängliga kunskap sprids och tillämpas i regionens verksamheter. Forskning bidrar också till att attrahera och behålla kompetenta medarbetare i Dalarna.

Forskning bedrivs inom flera av regionens verksamheter. Centrum för klinisk forskning (CKF) fungerar som en sammanhållen forskningsmiljö med egna seminarier och externa forskningssamarbeten där olika vårdprofessioner samverkar och skapar ny kunskap. CKF samlar de flesta av regionens forskare och doktorander och är en centrumbildning till Uppsala universitet.

Det pågår också annan viktig forskning runt om på klinikerna. Primärvårdsforskning är ett prioriterat område och här initieras just nu en strategisk satsning.

Forskningsberedningen, är det politiska organ som bereder forskningsfrågor till regionstyrelsen. Beredningen har fem ledamöter och sammanträder fyra gånger per år. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?