Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Provsticka i burk

Forskning

Region Dalarna bedriver en kunskapsintensiv verksamhet. Forskning är en nödvändig del i regionens grunduppdrag, dels för att bidra till kunskapsutveckling, men också genom att ett vetenskapligt förhållningssätt främjas och bästa tillgängliga kunskap sprids och tillämpas i regionens verksamheter. Att satsa på forskning bidrar också till att attrahera och behålla kompetenta medarbetare i Dalarna.

Forskning bedrivs inom ett stort antal av regionens verksamheter. Centrum för klinisk forskning (CKF) fungerar som en sammanhållen forskningsmiljö med egna seminarier och externa forskningssamarbeten där olika vårdprofessioner kan samverka och skapa ny kunskap. CKF samlar de flesta av regionens forskare och doktorander och är kopplat till Uppsala universitet. Primärvårdsforskning är ett område som har prioriterats och resurser har samlats i tre Akademiska vårdcentraler. Det pågår också annan viktig forskning inom Region Dalarna som inte direkt sorterar under CKF.

Forskningsberedningen är den politiska instans som bereder forskningsfrågor till regionstyrelsen. Den har fem ledamöter och sammanträder fyra gånger per år.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?