Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Provsticka i burk

Forskning

Forskningsfrågorna växer fram i en ständigt pågående dialog med medborgare, politiker och tjänstemän i landstinget, Region Dalarna, Dalarnas kommunförbund och länets femton kommuner.

Satsningen för att åstadkomma god och aktiv forskningverksamhet ska ses som ett svar på de behov av ny kunskap som hälso- och sjukvården ständigt har och de behov regionen har att attrahera kompetent personal till Dalarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?