Prover från intraosseös nål

Om man tar prover ur intraosseös nål kan man ha nytta av analyserna Hb, Glukos, CRP och Blodgruppering.

Från jämförande studier kan man dra slutsatsen att Hb och Glukos har jämförbara koncentrationer i blod och benmärg. För CRP finns inga jämförande studier, men teoretiskt borde det inte vara någon större skillnad.

Eftersom provmaterialet kan innehålla benfragment är det inte tillåtet att analysera dessa prover på analysinstrument, inklusive blodgasinstrument, inom Klinisk Kemi. Det riskerar att förstöra analysutrustningen.

Hb, CRP och Glukos utförs bäst med patientnära instrumentering. Prov tas i EDTA-rör.

Blodgruppering går att utföra på blod från benmärg. Däremot är BAS-test inte tillförlitligt i prover från intraosseös nål.

Blodgruppering kan utföras på Blodcentralen, använd EDTA-rör (7 mL). Det är viktigt att det anges på remissen att provet har tagits intraosseöst.