Sök provtagningsanvisningar A-Ö

Här finns provtagningsanvisningar listade alfabetiskt. Du kan filtrera utifrån laboratorium, bokstav eller söka i listan. Du kan också fritextsöka, ange då minst tre tecken.

Vid elektronisk överföring av svar där korrekt överföring av ackrediteringsstatus inte kan erbjudas är svaret inte att betrakta som ackrediterat. Vid behov av fullständig ackrediterad svarsrapport, kontakta analyserande laboratorium för rapportutskrift med information om ackrediteringsstatus.

Länklista övriga laboratorier
Laboratorier i Sverige

Har du frågor?

Mejla info.laboratoriemedicin@regiondalarna.se om du har frågor eller synpunkter på de provtagningsanvisningar som finns publicerade här.