""""

Stödgrupper för barn i sorg

Region Dalarna erbjuder stödgrupper för barn och ungdomar som har råkat ut för dödsfall i familjen. Arbetet sker i samverkan med Sjukhuskyrkan, Rädda barnen och Svenska kyrkan.

Efter ett dödsfall i familjen kan det vara en hjälp att träffa andra som har upplevt samma sak. I stödgrupperna pratar vi om vad som har hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen. Träffarna innehåller aktiviteter och övningar om olika temat som minnen och känslor.

För att delta i en stödgrupp behöver det ha gått minst sex månader efter dödsfallet. Vi träffar varje deltagare enskilt tillsammans med vårdnadshavare eller annan vuxen innan gruppen start för att ge information och svara på frågor.

Kort om stödgrupper

  • Erbjuds till hela Dalarna
  • Startar löpande
  • Grupperna är åldersindelade från förskolebarn till unga vuxna
  • Grupperna tar fem till åtta deltagare.

Anmälan

Kuratorsenheten tar emot intresseanmälningar till stödgrupperna via tel 023-49 21 46 eller e-post: barnisorg@regiondalarna.se Intresseanmälan kan göras i samband med dödsfallet.

Maria NäslundSjukhusdiakon

Telefon: 023-49 26 54
E-post: barnisorg@regiondalarna.se

Gunilla Apell

E-post: barnisorg@regiondalarna.se