Utveckling och utbildning

Här kan du som jobbar inom hälso- och sjukvården och tandvården i Dalarna ta del av information och dokument från Region Dalarna rörande utvecklingsarbeten och utbildningar.

Centrum för vårdutbildning

Centrum för vårdutbildning (CVU) är regionens utbildningscenter som jobbar för att medarbetare och team inom vård och omsorg får möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper.

Om Centrum för vårdutbildning

God och nära vård

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna ställer tillsammans om till en God och nära vård. En omställning som förändrar hälso- och sjukvården i grunden så att primärvården i region och kommun blir navet men i samspel med andra aktörer.

Om God och nära vård

Hälsofrämjande och jämlik hälsa

Tillsammans med kommuner och civilsamhället verkar Region Dalarna för att folkhälsan i länet ska förbättras. Ta del av insatser i detta hälsofrämjande arbete som syftar till att stärka hälsan hos befolkningen.

Om det hälsofrämjande arbetet

Kunskapsstyrning

​Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. 

Om Kunskapsstyrning

Riskbruk, missbruk och beroende

Regionen och länets kommuner har sedan 2016 gemensamma riktlinjer för vård av personer med missbruk eller beroenden. 

Om arbetet

RSS Dalarna

Uppdraget inom Hälsa och välfärd handlar om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Om Hälsa och välfärd