Riskbruk, missbruk och beroende

Regionen och länets kommuner har sedan 2016 gemensamma riktlinjer för vård av personer med missbruk eller beroenden. Målet är att ge den enskilde samordnad evidensbaserad vård och behandling.

Riktlinjerna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Syftet är att göra vården tydlig och enhetlig i landet och ge kommuner och regioner underlag för ett rationellt användande av missbruks- och beroendevårdens resurser.