Vård och behandling

Här kan du som jobbar inom hälso- och sjukvården och tandvården i Dalarna ta del av information och dokument från Region Dalarna rörande olika typer av vård och behandling.

Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården tillhandahåller ambulanssjukvård och sjuktransporter för befolkningen i Dalarna 

Till Ambulanssjukvård

Arbetsterapi

Arbetsterapiprogram och behandlingsriktlinjer.

Till arbetsterapi

Asyl- och migranthälsa

Region Dalarnas kunskaps- och kompetenscentrum för frågor inom asyl- och migranthälsa.

Till Asyl- och migranthälsa

Barnhälsovårdsenheten Dalarna

Information från Barnhälsovårdsenheten Dalarna

Till Barnhälsovårdsenheten

Bensår

Vårdprogrammet Dalabensår är en metodbok för fot- och bensår.

Till Bensår

Bild- och funktionsmedicin

Bild- och funktionsmedicin Dalarna utför radiologiska och mammografiska undersökningar och behandlingar i länet.

Till Bild- och funktionsmedicin

Fotterapeuter

Information om fotsjukvård för dig som arbetar som fotterapeut.

Till Fotterapeuter

Fysioterapi

Fysioterapi handlar om att främja hälsan och behålla eller återvinna rörelseförmågan.

Till Fysioterapi

Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde som kombinerar de båda disciplinerna medicin och juridik. 

Om försäkringsmedicin

Laboratoriemedicin

Vi erbjuder medicinska specialistkunskaper inom respektive laboratorieverksamhet. Vi satsar på utveckling, kvalitet och samverkan.

Till Laboratoriemedicin

Läkemedel

Information om läkemedelsbehandling och rekommendationer, lista på basläkemedel samt praktiska frågor om förskrivning och hantering av läkemedel.

Till Läkemedel

Medicinsk teknik

Medicinsk teknik är Region Dalarnas centrala resurs för medicinteknisk utrustning och medicinska informationsdatasystem.

Till Medicinsk teknik

Nationella taxan

Information om Nationella taxan för privata fysioterapeuter och läkare.

Till Nationella taxan

OCD

OCD-mottagningen är ett kunskapsstöd inom tvångssyndrom till Region Dalarnas vårdpersonal och andra vårdgivare.

Om OCD

Sjukhusbibliotek i Dalarna

På sjukhusbiblioteket i Falun och i Mora kan du som patient, anhörig, regionanställd personal eller studerande låna eller få hjälp att söka medicinska böcker, tidskrifter och annan medicinsk information.

Om Sjukhusbibliotek i Dalarna

Smittskydd och vårdhygien

Smittskyddsenhetens uppgift är att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor i samhället. 

Till Smittskydd och vårdhygien

Stödgrupper för barn i sorg

Region Dalarna erbjuder stödgrupper för barn och ungdomar som har råkat ut för dödsfall i familjen. 

Till Stödgrupper för barn i sorg

Tandvård

Information och dokument för vårdgivare inom tandvård i länet.

Till Tandvård

Ungdomshälsa i Dalarna

Information för dig som arbetar med ungdomshälsa i Dalarna.

Till Ungdomshälsa i Dalarna