Bensår

Vårdprogrammet Dalabensår är en metodbok för fot- och bensår.

Metodboken ska användas som ett gemensamt kunskapsunderlag för personal inom primärvård, specialistsjukvård och länets kommuner. Målen i metodboken följs upp genom egengranskning.

Hudkliniken har uppdrag att undervisa, handleda och stödja personal inom Region Dalarna och kommunerna i frågor om fot- och bensår.

Vårdprogram Dalabensår (pdf, 16 sidor)

Marie Fellke läkare, hudkliniken Falun

Sara Fischer läkare, kirurgkliniken Falun

Annika Lindell Lang distriktsläkare/chefsläkare, hälso- och sjukvård Västerbergslagen

Sofia Carlson sjuksköterska, Läkarhuset Unicare Borlänge

Lizzy Magnusson distriktssköterska, Domnarvets vårdcentral Borlänge

Marianne Henriksson MAS, Säters kommun

Anna Haga bensårssjuksköterska, hudkliniken Falun

Marie FellkeÖverläkare

Telefon: 023-49 25 13
E-post: marie.fellke@regiondalarna.se

Anna HagaSjuksköterska

Telefon: 023-49 02 47
E-post: anna.haga@regiondalarna.se