Ascites och pleuravätska

Före provtagningen bör patienten rotera några varv i sängen för att underlätta att eventuellt sedimenterade celler kommer med i provet.

När vätskan är urtappad är det viktigt att det insända provet är representativt för hela vätskemängden. Cellerna i provet får alltså inte tillåtas sedimentera innan en portion av den urtappade vätskan tas för cytologisk undersökning.

1mL heparin/30 mL prov ska tillsättas för att undvika koagulation.

Hela vätskemängden, men inte mer än 200 mL skickas. Inga tillsatser för fixering behövs.

För bästa resultat är det viktigt att vätskan omedelbart skickas till laboratoriet. Om snabb transport är omöjlig ska vätskan förvaras i kylskåp fram till transport.