Sputum

Patienten bör instrueras före provtagningen som lämpligen sker i samband med andningsgymnastik.

Provet tas på morgonen på fastande mage, helst direkt efter uppstigning och före tandborstning.

Patienten sköljer munnen före provtagningen med vanligt vatten och snyter sig.

För att få med slem från nedre luftvägarna bör patienten göra en djup och kraftig upphostning. I annat fall får man bara ett svalgprov (saliv), som nästan alltid är utan värde för cytologisk undersökning.

För bästa resultat bör alltid tre prov tas, tre morgnar i rad. En remiss för varje prov!

Patienten bör hosta direkt i en speciell plastburk med lock, med tillsats av 70% etanol.