Biopsier

Hudbiopsier bör alltid omfatta tillräcklig mängd subcutis.

Cervixbiopsier skickas till laboratoriet i numrerade burkar, om prov tas enligt "klockmetoden".

Cervix- och corpusskrap ska sköljas med fysiologisk koksaltlösning före fixering och eventuellt också mekaniskt befrias från blodkoagel.

Corebiopsi

Imprint (cytologi) från corebiopsier tagna från bröstförändringar: Med minimalt tryck på coren formeras ett lager av celler på objektglaset som ska lufttorkas och skickas in till cytologilaboratoriet, med separat remiss. Corebiopsier av olika tjocklekar från solida organ: Samtliga ska läggas i provtagningsburk med buffrad formaldehyd, omedelbart efter provtagning. Det är viktigt att individuella corebiopsier läggs i separata provtagningsburkar om de är tagna från olika lokaliteter i samma organ.

Fraktionerad abrasio skickas in i två burkar.

Orientering av ventrikel- och tarmbiopsier är inte nödvändig.