Patologiprover

Cellprover och Vävnadsbiopsier. Länkar till vidare information ligger i bokstavsordning.

Cytologi

Undersökning av celler från kroppsvätskor och slemhinnor

Ascites- och Pleuravätska

Aspirationscytologi och punktat

Borstprov från ventrikel

Bronksekret

Cerebrospinalsvätska

Cervixcytologi, vätskebaserad

Cystvätska

Fertilitetsundersökning

Gynekologisk cytologi, konventionell

Kastad urin

Sputum

Urin och blåssköljvätska

Histologi

Undersökning av vävnadspreparat

Den insända biopsin, eller preparatet, måste vara tillräckligt stort och taget från sjukligt förändrad vävnad, samt helst också omfatta normal vävnad från området intill.

Märkning av olika detaljer i preparatet kan göras av remitterande läkare, exempelvis med suturer, för att markera makroskopiskt intressanta fynd eller orientering. Varje märkning av preparatet måste förklaras på remissen, gärna med en skiss.

Delning av provet, så att endast en del skickas till laboratoriet, får inte göras.

En korrekt fixering är absolut nödvändig för den morfologiska undersökningen av de flesta prover (undantag fryssnitt).

Provet ska omedelbart läggas i tillräcklig mängd fixeringsvätska, (vanligtvis 4 % formaldehyd) – minst 10 ggr större volym än provet, innan det sänds till laboratoriet. Provet får inte torka, eller förvaras i fysiologisk koksaltlösning, före fixering. Prov kan levereras ofixerat om personlig leverans och mottagande av personal på laboratoriet sker omedelbart efter avlägsnande.

Varje prov placeras i särskilt provtagningskärl. Om remitterande läkare önskar individuell bedömning från olika fraktioner på samma patient ska proverna läggas i separata kärl. Välj storlek på kärlet som undviker att provet trycks ihop under fixeringsprocessen. Kärlen ska numreras och uppgift om varifrån varje prov är taget ska anges, både på burk och remiss.

Biopsier

Immunofluorescens (IF) -undersökning

Obduktionspreparat