Riktlinjer & Sortimentsöversikter

Produkter som kan förskrivas som personliga hjälpmedel finns upptagna i en förteckning och för vissa hjälpmedel finns även riktlinjer eller vägledning.

Förteckning och riktlinjer har som utgångspunkt lagstiftning samt hjälpmedelspolicy och grundläggande synsätt i Region Dalarna. Dokumenten är ordnade efter den internationella ISO-klassificeringen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Hjälpmedelspolicy och Överenskommelse Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel återfinns under fliken Styrning, ledning och samverkan.

Obs! Produkter för fritidsaktiviteter ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvar och betalas av den enskilde.

INFORMATION - publicering 2 januari 2024 
SORTIMENTSKATALOG I WEBSESAM

PRESENTATION AV SORTIMENTSKATALOGEN

 

Sortimentsöversikter

Behandling och Träning (pdf)
Datorhjälpmedel (pdf)
Eldrivna rullstolar (pdf)
Grindskydd (pdf)
Gripo Alu (pdf)
Gåbord (pdf)
Gåbord Bure Rise & Go (pdf)
Hjälpmedel till privata möbler (pdf)
Hygienstolar (pdf)
Hygienstolar Swift Mobil 2 - Tilt 2 (pdf)
FÖR UTSKRIFT i A5 Varningsskylt tipprisk framåt hygienstol (pdf)
FÖR UTSKRIFT liggande A4 Varningsskylt tipprisk hygienstol (pdf)
FÖR BESTÄLLNING i WebSesam art.nr 568 76 Varningsskylt Ocean Vip tipprisk framåt, monterad på körbygel

Cyklar (pdf
Hälskydd (pdf)
Kognition (pdf)
kontakter (pdf)
Kommunikationshjälpmedel (pdf)
Lyftbyglar (pdf)
Lyftselar (pdf)
Madrasser (pdf)
Madrasser luft ersättningsgrupper (pdf)
Manuella förflyttningshjälpmedel (pdf)
Manuella rullstolar (pdf)
Omgivningskontroll (pdf)
Portabla ramper och tröskelramper (pdf)
Positioneringskuddar (pdf)
Personlyftar (pdf)
Påkallningshjälpmedel och passiva larm (pdf)
Rollatorer (pdf)
Rollatorer RA eller gåbordsöverdel (pdf)
Sittdynor (pdf)
Sortimentsöversikt hjälpmedel till föräldrar med funktionsnedsättning (pdf)
Uppresningslyftar och överflyttningsplattformar (pdf)

Sortimentsöversikter hjälpmedel med brukarvikt 150 kg <

Ta gärna kontakt med oss tidigt i rehabprocessen för rådgivning och för en dialog om hur stort hjälpmedlet kommer att bli; går det igenom dörröppningar i hemmet eller behövs det bostadsanpassning? Orkar personalen hantera hjälpmedlet?

150kgomer Förflyttning
150kgomer Personlig vård
150kgomer Utrustning och anpassning av bostäder 
150kgomer Medicinsk behandling o träning

OLD - Vägledning Medicinska Behandlingshjälpmedel(Syrgas, hemrespirator, inhalation, matningspumpar, sprutpumpar mm.)
OBSERVERA
att vägledningen ovan är under uppdatering, vägledningarna kommer successivt att presenteras blockvis from ?
Vägledning Andningshjälpmedel Inhalator, Slemsug, Hostmaskin (pdf)

Riktlinje Antidecubitusmadrass (pdf, 3 sidor)
Riktlinje Arm- och bentränare (pdf)
Riktlinje Kompressionsbehandling vid lymfödem/lipödem (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Kylväst (pdf, 2 sidor)
Beställning - Måttabell Kylväst (pdf)
Riktlinje Positioneringskuddar (pdf)
Riktlinje Ståstöd och tippbrädor
Riktlinje Stimulator för smärtlindring TENS (pdf, 3 sidor)
Anvisning TENS elektrodplacering (pdf, 2 sidor)
Information TENS-beställning förskrivning (pdf, 1 sida)
Faktureringsunderlag TENS (word, 1 sida)
Riktlinje Tyngdprodukter för användning dagtid

*Efter att beslutet att stoppa förskrivning av tyngdtäcken inom Region Dalarna togs 2020 har Dalarnas Hjälpmedelscenter tillsammans med representanter från förskrivande enheter genomfört en omvärldsanalys och granskat de studier som finns publicerade kring effekterna av användning av tyngdtäcken. Utifrån detta har nya riktlinjer för förskrivning av tyngdtäcken arbetats fram. Arbetet med riktlinjerna har följt den beslutsprocess som Hjälpmedelsnämnden beslutat om. De nya riktlinjerna godkändes av nämnden 2022-08-18. Därefter togs ett verkställighetsbeslut (137/22) om att tyngdtäcken återinförs som ett förskrivningsbart hjälpmedel. Detta verkställighetsbeslut (137/22) har upphävts och ett nytt beslut (142/22)  har fattats 2022-10-11.  En uppdatering av evidensunderlaget är efterfrågad.
Förskrivning av Tyngdtäcke upphör igen nytt beslut 142/22 2022-10-11 (pdf)

Riktlinje Tyngdtäcke (pdf, 3 sidor) 
Bedömningsstöd o underlag inför förskrivning av Tyngdtäcke (pdf)
Sömn o aktivitetsdagbok vid förskrivning av Tyndtäcke (pdf)
Riktlinje Vadoplex Impulssystem (pdf)