Riktlinjer & Sortimentsöversikter

Produkter som kan förskrivas som personliga hjälpmedel finns upptagna i en förteckning och för vissa hjälpmedel finns även riktlinjer eller vägledning.

Förteckning och riktlinjer har som utgångspunkt lagstiftning samt hjälpmedelspolicy och grundläggande synsätt i Region Dalarna. Dokumenten är ordnade efter den internationella ISO-klassificeringen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Hjälpmedelspolicy och Överenskommelse Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel återfinns under fliken Styrning, ledning och samverkan.

Obs! Produkter för fritidsaktiviteter ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvar och betalas av den enskilde.

 

Sortimentsöversikter

Datorhjälpmedel (pdf)
Eldrivna rullstolar (pdf)
Grindskydd (pdf)
Gripo Alu (pdf)
Gåbord (pdf)
Hjälpmedel till privata möbler (pdf)
Hygienstolar (pdf)
Hygienstolar Swift Mobil 2 - Tilt 2 (pdf)
Hälskydd (pdf)
Kognition (pdf)
kontakter (pdf)
Kommunikationshjälpmedel (pdf)
Lyftbyglar (pdf)
Lyftselar (pdf)
Madrasser (pdf)
Madrasser luft ersättningsgrupper (pdf)
Manuella förflyttningshjälpmedel (pdf)
Manuella rullstolar (pdf)
Omgivningskontroll (pdf)
Portabla ramper och tröskelramper (pdf)
Personlyftar (pdf)
Påkallningshjälpmedel och passiva larm (pdf)
Rollatorer (pdf)
Rollatorer RA eller gåbordsöverdel (pdf)
Sittdynor (pdf)
Uppresningslyftar och överflyttningsplattformar (pdf)

Sortimentsöversikter hjälpmedel med brukarvikt 150 kg <

Ta gärna kontakt med oss tidigt i rehabprocessen för rådgivning och för en dialog om hur stort hjälpmedlet kommer att bli; går det igenom dörröppningar i hemmet eller behövs det bostadsanpassning? Orkar personalen hantera hjälpmedlet?

150kgomer Förflyttning
150kgomer Personlig vård
150kgomer Utrustning och anpassning av bostäder 
150kgomer Medicinsk behandling o träning

Dela:

Hade du nytta av informationen?