Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om hjälpmedel

Fråga: Jag har en "egeninköpt" trehjulig elscooter/promenadscooter som har gått sönder, kan jag vända mig till Hjälpmedelscentralen för att få hjälp med reparation?

Svar: Nej, har du köpt din el-/promenadscooter privat, direkt från en leverantör eller annan återförsäljare måste du vända dig till leverantören/återförsäljaren för att få hjälp med reparation eller reservdelar. Regionen har inte uppdrag eller möjlighet att hålla reservdelar och kunskap för alla produkter på den öppna marknaden.

---------------------------------

Fråga: Hur får jag en elrullstol förskriven?

Svar: Kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast på din kommun för behovsbedömning/utredning.
En förskrivning/utprovning av elrullstol kan även i vissa fall även initieras och påbörjas under en rehabiliteringsfas inom  regionens  rehabiliteringsavdelning eller öppenvårdsrehabilitering.

--------------------------------

Fråga: Hur mycket luft ska det vara i däcken på min elrullstol?

Svar: Läs i bruksanvisningen för elrullstolen eller på däcken.

--------------------------------

Fråga: Varför får jag inte förvara min elrullstol utomhus?

Svar: Förvaring/laddning ska ske i utrymme som håller minst +5°C, är torrt och låsbart, detta för att batterierna ska ta laddning, laddaren inte tål fukt (elektricitet + fukt = farligt) samt motverka risk för stöld.

--------------------------------

Fråga: Varför får jag inte sitta kvar i min trehjuliga elrullstol vid resor med färdtjänst/sjukresa?

Svar: Det är Dalatrafik som bedömer att det är trafikfarligt, så det är för din egen säkerhets skull.

--------------------------------

Fråga: Hur får jag min elrullstol att gå fortare?

Svar: Kontakta din förskrivare som bedömer detta.

---------------------------------

Fråga: Kan jag köpa en elrullstol av er?

Svar: Nej, man får själv köpa elrullstol direkt från leverantör. Det finns en modell man kan köpa via Hjälpmedelshopen.

Fråga: Jag vill ha en gipsbenstol till mitt barn som brutit benet.

Svar: Du måste vända dig förskrivare i primärvården först som i sin tur kontaktar oss

Fråga: Jag behöver beställa hjälpmedel för urinblåsa/tarm (=absorberande inkontinenshjälpmedel, urinkatetrar, urinpåsar med tillbehör m.m.).

Vart vänder jag mig för att få hjälpmedel?

Svar: Du ska vända dig till din hälso- och sjukvårdsenhet där du fått dina hjälpmedel tidigare, eller om du har nytt/förändrat behov.

Fråga: Jag snarkar. Hur gör jag för att få en CPAP?

Svar: Kontakta din VC eller annan behandlande läkare för bedömning och ev remiss till sömnlab i Avesta.

------------------------

Fråga: Vid fel på min CPAP. Vart vänder jag mig?

Svar: Kontakta din CPAP – mottagning tel. 0243-49 78 65 (TeleQ knappval) 7.00-14-00 varje dag.
------------------------

Fråga: Jag skulle behöva köpa tillbehör till min CPAP. Hur gör jag då?

Svar: Kontakta din CPAP-mottagning per telefon 0243-49 78 65 (TeleQ knappval) 7.00-14-00 varje dag  eller gå in på 1177.se/Hjalpmedel och gör en beställning där. Du kan även maila: hjalpmedelscenter@regiondalarna.se   Du kan välja att få tillbehöret hemskickat eller utlämnat vid Dalarnas Hjälpmedelscenter Skomakargatan 22 Borlänge, OBS!  Endast tillbehör som är beställda i förväg lämnas ut.

------------------------

Fråga: Jag skulle behöva justera inställningarna på min CPAP. Vart vänder jag mig?

Svar: Kontakta din CPAP-mottagning i Borlänge tel. 0243-49 78 65 (TeleQ knappval)

------------------------

Fråga: Jag vill köpa en egen CPAP. Vart vänder jag mig?

Svar: Vi har ingen försäljning av CPAP men du kan vända dig till leverantörer av CPAP

------------------------

Fråga: Kan jag ta med mig min CPAP på flyget?

Svar: Ja, men du behöver ett intyg från din CPAP-mottagning.

------------------------

Fråga: Jag har svårt med andningen och skulle behöva köpa en inhalator.

Svar: Vi säljer inga inhalatorer men ta kontakt med din VC för hjälp.

Fråga: Det är fel på en faktura jag fått från er. Vart vänder jag mig?

Svar: Kontakta kundservice på Hjälpmedelscenter i Borlänge.
Mail  hjalpmedelscenter@regiondalarna.se eller 0243 497870 ( TeleQ knappval ”faktura frågor”)

Fråga: Var kan jag återlämna mitt hjälpmedel?

Svar: I Första hand på Dalarnas Hjälpmedelscenter vid Västermalmsvägen 3 i Falun SE KARTA FÖR PLATS OCH ÖPPETTIDER eller vid Hjälpmedelscentralen på Mora Lasarett. Om frågor kontakta vår kundservice på 0243-49 78 70 (uppringningsfunktion) Du kan också kontakta din vårdcentral eller din kommun för anvisning. Vissa vårdcentraler har tagit bort möjligheten för återlämning, bla. Jakobsgårdarnas VC i Borlänge.

Hade du nytta av informationen?