Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om hjälpmedel

Fråga: Jag har en "egeninköpt" trehjulig elscooter/promenadscooter som har gått sönder, kan jag vända mig till Hjälpmedelscentralen för att få hjälp med reparation?

Svar: Nej, har du köpt din el-/promenadscooter privat, direkt från en leverantör eller annan återförsäljare måste du vända dig till leverantören/återförsäljaren för att få hjälp med reparation eller reservdelar. Regionen har inte uppdrag eller möjlighet att hålla reservdelar och kunskap för alla produkter på den öppna marknaden.

---------------------------------

Fråga: Hur får jag en elrullstol förskriven?

Svar: Kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast på din kommun för behovsbedömning/utredning.
En förskrivning/utprovning av elrullstol kan även i vissa fall även initieras och påbörjas under en rehabiliteringsfas inom  regionens  rehabiliteringsavdelning eller öppenvårdsrehabilitering.

--------------------------------

Fråga: Hur mycket luft ska det vara i däcken på min elrullstol?

Svar: Läs i bruksanvisningen för elrullstolen eller på däcken.

--------------------------------

Fråga: Varför får jag inte förvara min elrullstol utomhus?

Svar: Förvaring/laddning ska ske i utrymme som håller minst +5°C, är torrt och låsbart, detta för att batterierna ska ta laddning, laddaren inte tål fukt (elektricitet + fukt = farligt) samt motverka risk för stöld.

--------------------------------

Fråga: Varför får jag inte sitta kvar i min trehjuliga elrullstol vid resor med färdtjänst/sjukresa?

Svar: Det är Dalatrafik som bedömer att det är trafikfarligt, så det är för din egen säkerhets skull.

--------------------------------

Fråga: Hur får jag min elrullstol att gå fortare?

Svar: Kontakta din förskrivare som bedömer detta.

---------------------------------

Fråga: Kan jag köpa en elrullstol av er?

Svar: Nej, man får själv köpa elrullstol direkt från leverantör. 

Fråga: Jag vill ha en gipsbenstol till mitt barn som brutit benet.

Svar: Du måste vända dig förskrivare i primärvården först som i sin tur kontaktar oss

Fråga: Om patient uppnått frikort för hjälpmedel, registrerar man avgiften i eFrikort ändå?

Svar: Ni behöver prova er fram och använda Hjälpmedelsavgift 0 kr, frikort uppnått om det är fallet. Bord gå att testa. ”Hjälpmedelsavgift 0 kr, frikort uppnått” finns i kassan. Ni måste själva besluta om ni ska använda den, ev göra intern rutin? För statistik kanske? (På vårdcentralen används en liknande för besöksavgiften men de hade inte använt hjälpmedelsavgift 0 kr, frikort uppnått)

--------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Betalas hjälpmedelsavgift då man fyllt 85 år?

Svar: Hjälpmedelsavgift betalas även efter fyllda 85 år.

Enligt Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 17 kap. Avgifter. Regionen får inte ta ut avgifter för besök och förbrukningsartiklar av personer 85+, men det står inget om hjälpmedelsavgifter. Ingen motsvarande skrivning finns under kommunernas avgifter. Avgifter för barn och unga bedöms vara regionens/kommunens eget beslut.

Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård, personer 85 år och äldre har avgiftsfri öppenvård. Avgiftsfriheten gäller inte intyg och friskvård. För intyg, vaccinationer och övrig förebyggande vård uttas avgift enligt särskild prislista.

-------------------------------------------------------------------------------

Information: Beloppet för högkostnadsskydd/frikort hjälpmedel följer taxan för öppenvård och är således 1400 kr för 2024.

--------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Hur registrerar man hjälpmedel i Take Care när det gäller frikort för hjälpmedel?

Svar: Enheter/verksamheter har egna rutiner kring dokumentation av frikort/högkostnadsskydd i Takecare, följ dem. Kontrollera alltid i e-frikort vad som gäller för respektive patient.

--------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Hur registrerar man hjm-avgift i e-frikortstjänsten?

Svar: Här finns informationsfilmer - Länk till video

--------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Hur göra när patient/brukare lämnat tillbaka ett hjm och det ska tas bort avgift från högkostnadskortet?

Svar: Hjälpmedelsavgiften återbetalas ej. Avgiften speglar hela insatsen inkl bedömning och förskrivning. Information om hjälpmedelsavgift bör ges till patient innan utprovning påbörjas och tas ut först då utprovningen är klar. När bedömning och utprovning är genomförd betalas ingen avgift tillbaka. Respektive förskrivande enhet ansvarar för fakturering och hantering av hjälpmedelsavgifterna.

--------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Hur hanterar en enhet tex. försäljning av en krycka och ska ta betalt via Take Care?

Svar: Detta rör egenansvarsprodukter, enheten behöver egen rutin för denna hantering om de ska sälja ex kryckor och stämma av den rutinen med hur dokumentation och fakturering sker i TakeCare.

 --------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Jag behöver beställa hjälpmedel för urinblåsa/tarm (=absorberande inkontinenshjälpmedel, urinkatetrar, urinpåsar med tillbehör m.m.).

Vart vänder jag mig för att få hjälpmedel?

Svar: Du ska vända dig till din hälso- och sjukvårdsenhet där du fått dina hjälpmedel tidigare, eller om du har nytt/förändrat behov.

Fråga: Jag snarkar. Hur gör jag för att få en CPAP?

Svar: Kontakta din VC eller annan behandlande läkare för bedömning och eventuell remiss till sömnlab i Avesta.

------------------------

Fråga: Det är fel på min CPAP. Vart vänder jag mig?

Svar: Kontakta din CPAP – mottagning telefon 0243-49 78 65 (TeleQ knappval) klockan 7.00-14.00 varje dag.
------------------------

Fråga: Jag skulle behöva köpa tillbehör till min CPAP. Hur gör jag då?

Svar: Kontakta din CPAP-mottagning per telefon 0243-49 78 65 (TeleQ knappval) klockan 7.00-14.00 varje dag eller gå in på 1177.se/hjalpmedel och gör en beställning där. Du kan även skicka ett mejl till hjalpmedelscenter@regiondalarna.se. Du kan välja att få tillbehöret hemskickat eller utlämnat vid Dalarnas Hjälpmedelscenter Skomakargatan 22 Borlänge. OBS! Endast tillbehör som är beställda i förväg lämnas ut.

------------------------

Fråga: Jag skulle behöva justera inställningarna på min CPAP. Vart vänder jag mig?

Svar: Kontakta din CPAP-mottagning i Borlänge telefon 0243-49 78 65 (TeleQ knappval).

------------------------

Fråga: Jag vill köpa en egen CPAP. Vart vänder jag mig?

Svar: Vi har ingen försäljning av CPAP men du kan vända dig till leverantörer av CPAP.

------------------------

Fråga: Kan jag ta med mig min CPAP på flyget?

Svar: Ja, men du behöver ett intyg från din CPAP-mottagning.

------------------------

Fråga: Jag har svårt med andningen och skulle behöva köpa en inhalator.

Svar: Vi säljer inga inhalatorer men ta kontakt med din VC för hjälp.

Fråga: Det är fel på en faktura jag fått från er. Vart vänder jag mig?

Svar: Kontakta kundservice på Hjälpmedelscenter i Borlänge.
Mail  hjalpmedelscenter@regiondalarna.se eller 0243 497870 ( TeleQ knappval ”faktura frågor”)

Fråga: Var kan jag återlämna mitt hjälpmedel?

Svar: I Första hand på Dalarnas Hjälpmedelscenter vid Västermalmsvägen 3 i Falun se karta för plats pch öppettider eller vid Hjälpmedelscentralen på Mora Lasarett. Om frågor kontakta vår kundservice på 0243-49 78 70 (uppringningsfunktion) Du kan också kontakta din vårdcentral eller din kommun för anvisning. Vissa vårdcentraler har tagit bort möjligheten för återlämning, bland annat Jakobsgårdarnas VC i Borlänge.