Införande - Visma webSesam

Ny beställarportal för hjälpmedelsförskrivare

webSesam, som fungerar som beställarportal för Dalarnas hjälpmedelsförskrivare kommer att ersättas av Visma webSesam (VwS) eftersom den gamla portalen avvecklas av leverantören.

Alla hjälpmedelsförskrivare inom regionen och Dalarnas kommuner som använder beställarportalen kommer att påverkas av bytet.

Utbildning i användandet av den nya beställarportalen behövs, då den till stor del skiljer sig från den gamla. Hjälpmedel Dalarna tar fram ett webbaserat utbildningsmaterial inför implementeringen och tillhandahåller support för förskrivarna.

En projektgrupp inom Hjälpmedel Dalarna ansvarar för genomförande och implementering.

Arbetet har redan påbörjats för att tillsammans med leverantören lägga grunden för ett sorgfritt införande. Samtliga förskrivare beräknas ha flyttats över till VwS senast 2025-06-30.

Mer information publiceras löpande efter hand som tidsplanen tar form.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att lätt hålla dig uppdaterad.

Klicka på länk till formuläret eller skanna QR-koden nedan.

QR-kod Nyhetsbrev - Införande Visma webSesam

Projektledare

Mats NordinVerksamhetskoordinator Hjälpmedel Dalarna

E-post: mats.nordin@regiondalarna.se