Utbildningar Hjälpmedel

Här ser du en översikt över våra utbildningar.

Utbildning där du bedriver egenstudier

Introduktionsutbildning för förskrivare

Förskrivningsutbildning ortopedtekniskta hjälpmedel

Förskrivarutbildning ortopedtekniska hjälpmedel för arbetsterapeuter

Grundkurs urinblåsa/tarm vänder sig till omvårdnadspersonal och kan genomföras direkt, i vilken takt du vill – ingen anmälan krävs. Kursen avslutas med ett kunskapstest som du kan ge till din chef som bevis på att du gått kursen.

Grundkurs urinblåsa/tarm - Region Dalarna

Förskrivarutbildning – Hjälpmedel för urinblåsa/tarm 2024

 

Mars

21 mars

Förskrivarutbildning – Hjälpmedel för urinblåsa/tarm 2024

 

Maj

7 maj

Förskrivarutbildning trehjuliga elrullstolar med manuell styrning - Region Dalarna

15 maj

Fullbokad! 
Positioneringskuddar - Grundläggande utbildning - Region Dalarna

16 maj

Fullbokad! 
Positioneringskuddar - Grundläggande utbildning - Region Dalarna

16 maj

Förskrivarutbildning – Hjälpmedel för urinblåsa/tarm 2024

27 maj

Sortimentsvisning: Kognitionshjälpmedel - Region Dalarna

 

Juni

3 juni

Arbetsstolsutbildning - Region Dalarna

4 juni

Arbetsstolsutbildning - Region Dalarna

11 juni

Sortimentsvisning: Kognitionshjälpmedel - Region Dalarna

 

September

3 september Borlänge

Sortimentsvisning och rutin: Fjärrtillsyn med mobila trygghetslarm - Region Dalarna

4 september Mora

Sortimentsvisning och rutin: Fjärrsyn med mobila trygghetslarm - Region Dalarna

9 september Borlänge

Sortimentsvisning och rutin: Fjärrtillsyn med mobila trygghetslarm - Region Dalarna

 

Oktober

1 oktober 

Förskrivarutbildning manuell rullstol -basnivå Alt 1 - Region Dalarna

2 oktober

Förskrivarutbildning manuell rullstol -basnivå Alt 2 - Region Dalarna

 

November

6 november

Funktionell Sittställning i manuell rullstol - Region Dalarna