Specialitetsgrupp Fysioterapi

Specialitetsgruppen Fysioterapi representerar all verksamhet inom fysioterapi i Dalarna.

Specialitetsgrupp Fysioterapi är en arbetsgrupp som består av representanter för länets samtliga fysioterapiverksamheter. Var och en ansvarar för att förmedla information mellan sitt ansvarsområde och specialitetsgruppen. Gruppens uppdrag är att på olika sätt bidra i arbetet med professionsspecifika frågor som exempelvis kompetensutveckling, medicinsk kvalitet, framtagande och implementering av fysioterapeutiska riktlinjer. Ordförande för gruppen är Malin von Hofsten, verksamhetschef Fysioterapi Dalarna.

Här publicerar vi protokoll från möten med Specialitetsgrupp Fysioterapi.