Hörselvård barn och ungdom

Till oss kommer barn och ungdomar som har hörselbesvär. Vi erbjuder olika insatser med syftet att minska de svårigheter som en hörselnedsättning kan medföra i det dagliga livet.

Vi erbjuder insatser som kan underlätta livet i familjen, skolan, och på fritiden. Vi ger information samt råd och stöd kring hörselnedsättningen och dess konsekvenser, ökar medvetenheten om personens behov och påvisar olika hörselstrategier. Vid behov ger vi också stöd och behandling till barn och familj gällande barnets lyssnings-, tal- och språkutveckling.

Våra insatser ges vid enskilda samtal, hembesök, tema- och familjedagar, föräldra- och ungdomsgrupper, utbildningsdagar för förskole- och skolpersonal samt vid samverkan med kommunerna och barnets förskola eller skola. 

Hos oss kan man få träffa kurator, hörselpedagog, audionom eller hörseltekniker beroende på behov.

Pedagogisk hörselvård Dalarna