Kommunikation, larm, omgivning och kognition

Vi stödjer förskrivare att hitta bästa möjliga lösning för personer som behöver hjälpmedel för att kommunicera, larma, kontrollera funktioner i vardagen, som stöd för minnet eller för att hitta mellan platser.

Hjälpmedel inom dessa områden är till exempel:

Kommunikation

Talande samtalshjälpmedel, Kommunikationsdator, Pektavlor, Fjärrkommunikation, Alternativa styrsätt till datorn

Larm

Påkallningshjälp, Larm som skickar signal vid passage, Anfallslarm för personer med epilepsi

Omgivningskontroll

Olika typer av fjärrkontroller anpassade efter brukarens behov och styrsätt. Mottagare för att kunna styra till exempel lampor, fläkt, leksaker mm. Fjärrstyrd telefon, Porttelefon

Kognitivt stöd

Planeringshjälpmedel, Minnesstöd, Anpassad handdator, Tidshjälpmedel, Tyngdtäcken

Riktlinjer för området hittar du här under Kommunikation och information

Allt om Fjärrtillsyn

Verkställighetsbeslut

*OBS Möjligheten till förskrivning av Tyngdtäcke är återigen indraget inom regionen enligt Verkställighetsbeslut 2022-10-11

Nyhetsbrev Rörelse och KLOK

Här kan du anmäla dig om du vill ha nyhetsbrev från oss. 

Till anmälan