Medicinska behandlingshjälpmedel

Medicinska behandlingshjälpmedel används vid andning, cirkulation, dialys, infusion och sondnäring både av enskild person i hemmiljö eller inom vård och omsorg.

Behöver du som förskrivare hjälp vänder du dig till Hjälpmedelscentralens kundservice. Nedan finns exempel på hjälpmedel inom de olika områdena.

Andning

APAP (Luftpump vid sömnapné), Bi-Level, Hemrespirator, Hostmaskin, Inhalator, PEP-mask, Sug, Syrgas/pulsoxim

Påsdialys (CAPD)

Blodtrycksmätare, Droppställning, Personvåg, Våg för dialysvätskor, Värmeplatta, Värmeväska

Infusion/sondmat

Infusionspump (Intravenöst), Infusionspump (smärtlindring), Nutritionspump (Sondmat), Sprutpump (Gammaglobulin)

Ödem/bensår

Pump/pumpstövel (Flowtrone), Pump Lympha Press

Dokument & länkar

Checklista för APAP-användare (pdf, 1 sida)

Vägledning Medicinska Behandlingshjälpmedel återfinns på denna sida under fliken Medicinska Behandlingshjälpmedel - Vägledning

I Vägledningen får du mer information kring de olika hjälpmedlen och stöd vid förskrivningen.