Synundersökning

Syncentral

Syncentralen är en avdelning inom Dalarnas Hjälpmedelscenter med placering i Borlänge.

Syncentralens uppdrag

Att ge personer med synnedsättning bästa tänkbara förutsättningar att klara sig själv i det dagliga livet, hemma, på fritiden och i förskola/skola. Syncentralen samarbetar med externa aktörer som till exempel arbetsförmedling och skola samt erbjuder olika typer av gruppverksamhet.

Vi som arbetar på Syncentralen

Optiker gör synundersökningar och provar ut glasögon, filterglasögon, kontaktlinser samt provar ut förstorande optiska hjälpmedel.

Kurator erbjuder samtalsstöd och ger information om samhällets insatser. Kan även erbjuda stöd till anhöriga samt samtalsgrupper.

Arbetsterapeut gör kartläggningar kring hur synen påverkar vardagen för att kunna ge tips och råd. Kan också lära ut nya strategier samt prova ut olika typer av synhjälpmedel.

Vi har även tillgång ögonläkare som träffar de barn som går hos oss samt tekniker vid behov.

Våra patienter

För att komma till Syncentralen och träffa optiker och arbetsterapeut krävs remiss från ögonmottagningen eller distriktsläkare.

För att komma till kurator krävs ingen remiss då räcker det att man är patient på ögonmottagningen för att själv kunna ta kontakt med Syncentralen.