Hjälpmedel i olika situationer

Hjälpmedel utgör en del av andra vård- och habiliterings-/rehabiliteringsinsatser som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdshuvudmannen, region och kommuner.

Hjälpmedel som används i bostaden, närmiljön och skolan för att underlätta det dagliga livet samt för vård och behandling förskrivs som personliga hjälpmedel utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Förutom region och kommun, har även arbetsgivare och andra myndigheter skyldighet att erbjuda hjälpmedel.