Specialiserad palliativ vård

När patient/brukare är inskriven för specialiserad palliativ vård i hemmet gäller samma regler som om personen skulle ha vårdats inom sluten vård. Inga patientavgifter uttas.

Kostnader för förbrukningsdelar och produkter med egenansvar betalas av patienten/brukaren. Undantag från denna regel kan göras om produkten är nödvändig för att utföra vård och behandling.