Hemsjukvård

Hemsjukvård är till för patienter som inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen. De kan då få hjälp i hemmet.

Hemsjukvården ansvarar kommunerna för. Inom kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Ansvaret för hemsjukvård gäller hela dygnet, året runt. Hemsjukvård kan handla om både planerade och mer tillfälliga besök i hemmet för alla oavsett ålder och sjukdom. Personer som skrivs in i hemsjukvården har en vårdplan. Hemsjukvård omfattar även förskrivning av hjälpmedel.

Vem gör vad i hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:

  • Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
  • Planerade och mer tillfälliga hembesök
  • Rehabilitering i hemmet
  • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
  • Ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet

Regionen ansvarar för:

Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården.

Kontakt

Lena KarlssonOmrådessamordnare

Telefon: 0243-49 72 46
E-post: lena.m.karlsson@regiondalarna.se