Finsam Dalarna

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som hamnat utanför arbetslivet. Sådan samverkan om rehabilitering sker i samordningsförbund.

Samarbete krävs för lyckad rehabilitering. Personer som drabbas av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbete eller studier. En kombination av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser ökar möjligheterna till en lyckad rehabilitering.

Genom länets samordningsförbund samverkar Dalarnas kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna och Försäkringskassan kring sådana insatser.