Samverkan

Här kan du som jobbar inom hälso- och sjukvården och tandvården i Dalarna ta del av information och dokument från Region Dalarna rörande samverkan av olika slag.

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin arbetar för att förebygga och utreda ohälsa orsakad av arbetsmiljö och omgivningsmiljö.

Om Arbets- och miljömedicin

Finsam Dalarna

Samverkan om rehabilitering tillsammans med Dalarnas kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna och Försäkringskassan.

Om Finsam Dalarna

Hemsjukvård

Hemsjukvård är till för patienter som inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen.

Om Hemsjukvård

Rehabkoordinatorer

Här hittar du kontaktuppgifter till rehabkoordinatorer.

Om rehabkoordinatorer

Samverkan i södra Dalarna

Region Dalarna samarbetar med Hedemora och Avesta kommuner i vårdkedjan för äldre.

Om Samverkan i södra Dalarna