Samverkan i södra Dalarna för vård av äldre

Region Dalarna samarbetar med Hedemora och Avesta kommuner i vårdkedjan för äldre.

En ökad sammanhållen vård gör att äldre, som på grund av ålder och/eller sjukdom behöver vård, upplever ökad trygghet, tillgänglighet, respekt och kontinuitet i sin vardag