Man i rullstol

Hjälpmedel

Dalarnas Hjälpmedelscenter är ett samlingsnamn för enheter inom förvaltning Hjälpmedel Dalarna samt Hörsel och Syn. Hjälpmedelscentralen som ligger under förvaltning Hjälpmedel Dalarna finns för närvarande utspridd på tre orter. Falun, Borlänge och Mora. Uppdraget för Dalarnas Hjälpmedelscenter är att tillhandahålla  tjänster, service och säkra, funktionella hjälpmedel som bidrar till en ökad tillgänglig- och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Inom området hörsel och syn tillkommer ett rehabiliterings- och habiliteringsuppdrag.

Vi bygger om Hjälpmedelscentralen Borlänge

Delar av verksamheten har nu flyttat till Falun.

Information om ombyggnaden

Leveranser av hjälpmedel påverkas av covid-19

Leveranser av hjälpmedel till kommuner påverkas av situationen med covid-19.

Aktuell information om leveranser

Nyhetsbrev Rörelse och KLOK

Här kan du anmäla dig om du vill ha nyhetsbrev från oss. 

Till anmälan

Dela:

Hade du nytta av informationen?