Man i rullstol

Hjälpmedel

Dalarnas Hjälpmedelscenter (tidigare LD Hjälpmedel) är ett samlingsnamn för enheter inom Hörsel och Syn Region Dalarna och Hjälpmedel Dalarna med Hjälpmedelscentral i Borlänge och Mora. Vårt uppdrag är att tillhandahålla tjänster, säkra och funktionella hjälpmedel som bidrar till en ökad tillgänglig- och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Leveranser av hjälpmedel påverkas av covid-19

Leveranser av hjälpmedel till kommuner påverkas av situationen med covid-19.

Aktuell information om leveranser

Vi bygger om Hjälpmedelscentralen Borlänge

Använd entré Skomakargatan 22 under byggtiden.

Information om ombyggnaden

Nyhetsbrev Rörelse och KLOK

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev Rörelse och KLOK

Till anmälan

Dela:

Hade du nytta av informationen?