Man i rullstol

Hjälpmedel

Dalarnas Hjälpmedelscenter (tidigare LD Hjälpmedel) är ett samlingsnamn för enheter inom Hörsel och Syn Region Dalarna och Hjälpmedel Dalarna med Hjälpmedelscentral i Borlänge och Mora. Vårt uppdrag är att tillhandahålla tjänster, säkra och funktionella hjälpmedel som bidrar till en ökad tillgänglig- och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Vi bygger om Hjälpmedelscentralen Borlänge

Använd entré Skomakargatan 22 under byggtiden.

Information om ombyggnaden

Leveranser av hjälpmedel påverkas av covid-19

Leveranser av hjälpmedel till kommuner påverkas av situationen med covid-19.

Aktuell information om leveranser

Kalendarium

Nyhetsbrev Rörelse och KLOK

Här kan du anmäla dig om du vill ha nyhetsbrev från oss. 

Till anmälan

Dela:

Hade du nytta av informationen?