Forum Mellansverige: Lokal Nod Dalarna

De lokala noderna är Forum Mellansveriges direktlinje till den operativa verksamheten gällande kliniska studier och är en viktig del av informations- och kommunikationsstrukturen. Forum Mellansverige är en del av samarbetet inom Kliniska Studier Sverige. Den lokala noden i Dalarna tillhör Enheten för forskning och högre utbildning (FoU) i Region Dalarna och är fysiskt placerad vid Centrum för klinisk forskning Dalarna (CKF).

Forum Mellansverige är den regionala Noden för samordning av kliniska studier och består av de sju regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro. Den Regionala Noden är en del av det Regionala Forskningsrådet (RFR). För mer information se forummellansverige.se

Kliniska studier Forum mellansverige

Den lokala noden i Dalarna tillhör Enheten för forskning och högre utbildning (FoU) i Region Dalarna och är fysiskt placerad vid Centrum för klinisk forskning Dalarna (CKF).

Vi bidrar med:

  • rådgivning för planering och genomförande av kliniska studier
  • att förmedla kontakt till kliniker och prövare för att identifiera studiedeltagare
  • att anordna/förmedla utbildning inom t.ex. GCP
  • att administrera den sjukvårdsregionala, publika projektdatabasen i ResearchWeb
  • lokala och regionala nätverk för biostatistiker, forskningssköterskor, forskningsombud m.fl.
  • medverkan i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige

Ingrid Rygaard
Lokal nod Dalarna
E-post ingrid.rygaard@regiondalarna.se
Webbplats www.regiondalarna.se/ckf