Forum Mellansverige: Lokal Nod Dalarna

Forum Mellansverige är en samverkan mellan de sju sjukvårdsregionerna i Mellansverige. Samverkan ska stärka förutsättningarna att bedriva kliniska prövningar och samarbetar för en god forskningsstödjande funktion.

Forum Mellansverige är en regional nod för samordning av kliniska studier och består av de sju regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro. Den Regionala Noden är en del av det Regionala Forskningsrådet (RFR). 

Logotyp Kliniska studier Forum Mellansverige

Den lokala noden i Dalarna tillhör Enheten för forskning och högre utbildning (FoU) i Region Dalarna och är fysiskt placerad vid CKF. Noden bidrar med: 

  • rådgivning för planering och genomförande av kliniska studier
  • förmedla kontakt till kliniker och prövare för att identifiera studiedeltagare
  • anordna/förmedla utbildning inom t ex GCP
  • administrera projektdatabasen ResearchWeb
  • lokala och regionala nätverk för biostatistiker, forskningssköterskor, forskningsombud m fl 
  • medverka i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige

Kontakt

Ingrid RygaardNodsamordnare

E-post: ingrid.rygaard@regiondalarna.se