Ansökan om forskningsfinansiering

Hos CKF Dalarna finns en rad anslag att söka, nedan hittar du mer information om hur och när du kan ansöka.

Utlysningar - CKF Dalarna

Ansökan om forskningsanslag

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) ger stöd till forskning av hög kvalitet och som ska bidra till ökad hälsa, förbättrad vårdkvalitet och/eller kostnadseffektivitet. Välkommen att ansöka om forskningsanslag (max 400 000 kronor per år i tre år).

För att ansöka om forskningsanslag skall du vara anställd i Region Dalarna (minst halvtid och tillsvidare) eller är på väg att ta en anställning och kunna redovisa arbetsenhetens stöd för projektet.

Behörig att söka är dessutom den som är anställd inom en enhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Dalarna.

Kommande ansökningar

Ansökningar till forskningsanslag sker våren 2024. Ansökan öppnas i slutet på januari och sista ansökningsdag är 3 mars.
Beslut sker på Centrumrådets sammanträde i april och besked meddelas kort därefter.

Ansökan om forskningsförordnande

Ansökningar till forskningsförordnanden sker hösten 2024.

Sök startbidrag

Du som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt kan när som helst under året ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

Vad ska ansökan innehålla?
En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 4 sidor inklusive referenser) samt information om handledarkonstellationen och deras kompetens.

Ansökan skickas tillsammans med CV till Catharina Gustavsson, med kopia till Sara Skoglund.

Bedömning
Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef. Kontakta oss gärna för mer information.

Medel från det Regionala Forskningsrådet - RFR

Regionala Forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen delar årligen ut forskningsanslag. Sista dag att ansöka är den 15 september årligen. 

Kontakta RFRs kansli för mer information:
regionalaforskningsradet@regiongavleborg.se

Regionala Forskningsrådet (extern länk)