Ansökan om forskningsfinansiering

Hos CKF Dalarna finns en rad anslag att söka, nedan hittar du mer information om hur och när du kan ansöka.

Utlysningar - CKF Dalarna

Ansökan om forskningsanslag

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) ger stöd till forskning av hög kvalitet och som ska bidra till ökad hälsa, förbättrad vårdkvalitet och/eller kostnadseffektivitet. Välkommen att ansöka om forskningsanslag (max 400 000 kronor per år i tre år).

För att ansökaom forskningsanslag skall du vara anställdi Region Dalarna (minst halvtid och tillsvidare) och kunna redovisa arbetsenhetens stöd för projektet.

Behörig att söka är dessutom den som är anställd inom en enhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Dalarna.

Till Ansökan

Sista ansökningsdag 1 mars kl 17.00

Beslut sker på Centrumrådets sammanträde i april och besked meddelas kort därefter.

Kommande ansökningar

Ansökningar till forskningsförordnanden sker hösten 2023.

Sista ansökningsdatum 1 oktober. 

Externa utlysningar riktade mot Covidforskning

För mer information och sammanställningar av vilka externa utlysningar riktade mot covidforskning som är aktuella just nu, besök vår Covid-19-sida här.


Sök startbidrag

Du som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt kan när som helst under året ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

Vad ska ansökan innehålla?
En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 4 sidor inklusive referenser)

Ansökan skickas tillsammans med CV till Catharina Gustavsson, med kopia till Sara Skoglund.

Bedömning
Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef. Kontakta oss gärna för mer information.

 

Medel från det Regionala Forskningsrådet - RFR

Regionala Forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen delar årligen ut forskningsanslag. Sista dag att ansöka är den 15 september årligen. 

Kontakta RFRs kansli för mer information:
regionalaforskningsradet@regiongavleborg.se

Regionala Forskningsrådet (extern länk).

 

Hade du nytta av informationen?