Ansökan om forskningsfinansiering

Hos CKF finns en rad anslag att söka, nedan finner du mer information om hur och när du kan ansöka.

 

Pågående utlysningar

Covid-19 akut projektbidrag från CKF

Forskare anställda i regionen som snabbt behöver ett mindre driftsbidrag (max 50 000 kr) för att komma igång med ett forskningsprojekt relaterat till Covid-19 kan ansöka om det från CKF.

Vad ska ansökan innehålla?
Ansökan ska bestå av 2-3 sidor innehållande bakgrund med tydlig kunskapslucka, syfte, metod, medarbetare, tidsplan, budget samt referenser.
Ansökan skickas till erica.schytt@regiondalarna.se.

Bedömning
Ansökan granskas av en mindre grupp seniora forskare (CKFs chef, forskningschefen, lokala nodsamordnaren, senior forskare på CKF) och beslut meddelas inom ett par veckor.

Akuta projektbidrag kan delas ut tills särskilt avsatta medel är slut.

Vid frågor, kontakta Erica Schytt, Chef Centrum för Klinisk Forskning Dalarna. 


Externa utlysningar riktade mot Covidforskning

För mer information och sammanställningar av vilka externa utlysningar riktade mot Covidforskning som är aktualla just nu, besök vår Covid-19-sida här.


Forskningsanslag

CKF utlyser ansökan om medel för forskning årligen.
Sista ansökningsdag är 1 mars 2020 kl 17.00.

Krav för ansökan
Behörig att söka är den som har en tillsvidareanställning (eller beslut om en sådan för 2020) i Region Dalarna eller i verksamhet/tjänst som är helt eller delvis finansierad av RD. Ansök i systemet ResearchWeb: https://www.researchweb.org/is/ckfuu 

Bedömning
Centrumrådet granskar och beslutar om vilka som får anslag och har sitt beslutande sammanträde 11-12 maj 2020.  


Medel från det Regionala Forskningsrådet - RFR

Regionala Forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen delar årligen ut forskningsanslag. Sista dag att ansöka är den 15 september årligen. 

Kontakta RFRs kansli för mer information:
regionalaforskningsradet@regiongavleborg.se

Regionala Forskningsrådet (extern länk)


Ordinarie utlysning hösten 2019

Ansökningssystemet för postdoktjänster är nu stängt.
Sista dag för ansökan var den 1 oktober.
Centrumrådet hade sitt beslutande sammanträde 5 november.
2019 fanns ingen doktorandtjänst för utlysning.

 

Sök startbidrag

Du som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt kan när som helst under året ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

Vad ska ansökan innehålla?
En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 4 sidor inkl referenser)

Ansökan skickas tillsammans med CV till föreståndare Erica Schytt, med kopia till Isabell Boväng Östman.

Bedömning
Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef. Kontakta oss gärna för mer information.

Dela:

Hade du nytta av informationen?