Ansökan om forskningsfinansiering

Hos CKF finns en rad anslag att söka, nedan finner du mer information om hur och när du kan ansöka.

Pågående utlysningar - CKF

Just nu pågår inga utlysningar via CKF.

Nästa utlysning för projektsanslag sker våren 2022.
Sista ansökningsdatum 1 mars.
Ansökningar till Forskningsförordnanden sker hösten 2022. Sista ansökningsdatum 1 oktober. 

Externa utlysningar riktade mot Covidforskning

För mer information och sammanställningar av vilka externa utlysningar riktade mot Covidforskning som är aktuella just nu, besök vår Covid-19-sida här.

 

Sök startbidrag

Du som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt kan när som helst under året ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

Vad ska ansökan innehålla?
En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 4 sidor inkl referenser)

Ansökan skickas tillsammans med CV till föreståndare Erica Schytt, med kopia till Isabell Boväng Östman.

Bedömning
Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef. Kontakta oss gärna för mer information.

 

Medel från det Regionala Forskningsrådet - RFR

Regionala Forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen delar årligen ut forskningsanslag. Sista dag att ansöka är den 15 september årligen. 

Kontakta RFRs kansli för mer information:
regionalaforskningsradet@regiongavleborg.se

Regionala Forskningsrådet (extern länk).

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?