Ansökan om forskningsfinansiering

Hos CKF finns en rad anslag att söka, nedan finner du mer information om hur och när du kan ansöka.

Pågående utlysningar

Två kliniska universitetslektorer i medicinsk vetenskap med placering i Region Dalarna. Tillsvidareanställningar med klinisk andel 30%, forskningsandel 40% och undervisningsandel 30% och sin bas på CKF Dalarna.

Ansök via: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20210012 (00163/2021) Kommer snart på Platsbanken och i Läkartidningen.

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2021.

 

Forskningsanslag

Ansökningsystemet är nu öppet.
CKF utlyser ansökan om medel för forskning årligen.

Sista ansökningsdag är 1 mars 2021 kl 17.00.

Krav för ansökan
Behörig att söka är den som har en tillsvidareanställning (eller beslut om en sådan för 2020) i Region Dalarna eller i verksamhet/tjänst som är helt eller delvis finansierad av RD. Ansök i systemet ResearchWeb: https://www.researchweb.org/is/ckfuu 

Bedömning
Centrumrådet granskade och beslutade om vilka som fick anslag och hade sitt
beslutande sammanträde 26 -27 april 2021.

 

Medel från det Regionala Forskningsrådet - RFR

Regionala Forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen delar årligen ut forskningsanslag. Sista dag att ansöka är den 15 september årligen. 

Kontakta RFRs kansli för mer information:
regionalaforskningsradet@regiongavleborg.se

Regionala Forskningsrådet (extern länk).

 

Externa utlysningar riktade mot Covidforskning

För mer information och sammanställningar av vilka externa utlysningar riktade mot Covidforskning som är aktuella just nu, besök vår Covid-19-sida här.

 

Sök startbidrag

Du som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt kan när som helst under året ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

Vad ska ansökan innehålla?
En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 4 sidor inkl referenser)

Ansökan skickas tillsammans med CV till föreståndare Erica Schytt, med kopia till Isabell Boväng Östman.

Bedömning
Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef. Kontakta oss gärna för mer information.

Dela:

Hade du nytta av informationen?