Organisation och ledning

Organisationen CKF leds av chef och professor Erica Schytt, Barnmorska. CKFs Centrumråd beslutar bland annat om forskningsfinansiering. I centrumrådet ingår följande personer

Ordförande

Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Ledamöter

Liisa Byberg, docent i medicinsk epidemiologi på Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Katarina Hjelm, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Barbro Hedin Skogman, överläkare, docent, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett

David Iggman, Distriktsläkare med dr, Norslund-Svärdsjö vårdcentral

Anna Svärd, Övreläkare med dr, reumatologiska kliniken, falu lasarett

Jenny Ericsson, Klinisk rektor Högskolan Dalarna

Fatumo Osman, lektor, Högskolan Dalarna (adjungerad)

Björn Äng, FoU-direktör, Region Dalarna (adjungerad)

Dela:

Hade du nytta av informationen?