Organisation och ledning

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna leds av verksamhetschef Jan Norberg. CKFs kansli består av senior forskare, statistiker och forskningssekreterare. CKFs verksamhet grundar sig på ett avtalsbaserat samarbete mellan Uppsala universitet och Region Dalarna. Centrumrådet beslutar om forskningsfinansiering.

I Centrumrådet ingår följande personer:


Uppsala universitets ledamöter

Ordförande
Anna Bill Axelson
, professor vid Instutionen för kirurgiska vetenskaper, Urologkirurgi

Helena Igelström, klinisk lektor i fysioterapi, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi

Niclas Dahl, professor överläkare i klinisk genetik, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk genetik och genomik

 

Region Dalarnas ledamöter

Barbro Hedin Skogman, överläkare, docent, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett

Maria Svedbo Engström, lektor, Högskolan Dalarna

Anna Svärd, överläkare, med dr, Reumatologiska kliniken, Falu lasarett

Jenny Ericsson, klinisk lektor, Högskolan Dalarna

 

Adjungerade/övriga

Catharina Gustavsson, docent CKF
Björn Äng, FoU-direktör, Region Dalarna
Maria Hjort, doktorand, Region Dalarna
Kerstin Erlandsson, lektor, Högskolan Dalarna
Sara Skoglund, forskningssekreterare CKF

Hade du nytta av informationen?