Organisation och ledning

CKFs verksamhet grundar sig på ett avtalsbaserat samarbete mellan Uppsala universitet och Region Dalarna. CKF leds av en verksamhetschef och kansliet består av senior forskare, statistiker och forskningssekreterare.

Medarbetare

Chef
Per Johansson
Telefon: 070-169 47 58
E-post: per.johansson@regiondalarna.se 

Catharina-Gustavsson.png

Senior forskare
Catharina Gustavsson
Telefon: 073-081 82 01
E-post: catharina.gustavsson@regiondalarna.se 

Sara Skoglund 1.jpg

Sekreterare
Sara Skoglund
Telefon: 072-587 56 52
E-post: sara.skoglund@regiondalarna.se

Camilla Ottosson
Telefon: 076-275 13 62
E-post: camilla.ottosson@regiondalarna.se 

Statistiker
Riccardo Lo Martire
Telefon: 072-232 72 50
E-post: riccardo.lomartire@regiondalarna.se

 

Centrumråd

Centrumrådet består av vetenskapligt kunniga ledamöter; tre ledamöter från Uppsala universitet, fyra ledamöter från Region Dalarna samt adjungerade. Ledamöternas uppgift är att granska och bedöma ansökningar gällande forskningsanslag på våren och förordnanden på hösten. FoU-direktör fattar beslut utifrån Centrumrådets förslag.

Ledamöter Uppsala universitet
Anna Bill Axelson, professor 
Niclas Dahl, professor 
Åsa Muntlin, docent

Ledamöter Region Dalarna
Barbro Hedin Skogman, docent
Anna Svärd, med dr
Jenny Ericsson, docent
Viktor Månsson, med dr

Adjungerade/övriga
Per Johansson, fil dr (chef CKF)
Catharina Gustavsson, docent 
Björn Äng, FoU-direktör
Helene Sedelius, doktorand
Riccardo Lo Martire, med dr
Tobias Rudholm Feldreich, med dr  
Sara Skoglund, forskningssekreterare CKF
Camilla Ottosson, forskningssekreterare CKF

Här hittar du oss

Centrum för Klinisk Forskning

Adress: Nissers väg 3, 791 32 Falun