Organisation och ledning

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna leds av chef Jan Norberg. CKFs kansli består av senior forskare, statistiker och forskningssekreterare. CKFs verksamhet grundar sig på ett avtalsbaserat samarbete mellan Uppsala universitet och Region Dalarna. Centrumrådet beslutar om forskningsfinansiering.

I Centrumrådet ingår följande personer:

Ordförande

Liisa Byberg, docent i medicinsk epidemiologi på Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Ledamöter

Helena Igelström, klinisk lektor i fysioterapi, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi

Niclas Dahl, professor överläkare i klinisk genetik, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk genetik och genomik

Barbro Hedin Skogman, överläkare, docent, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett

David Iggman, distriktsläkare, med dr, Norslund-Svärdsjö vårdcentral

Anna Svärd, överläkare, med dr, Reumatologiska kliniken, Falu lasarett

Jenny Ericsson, klinisk lektor, Högskolan Dalarna

Fatumo Osman, lektor, Högskolan Dalarna (adjungerad)

Björn Äng, FoU-direktör, Region Dalarna (adjungerad)

Jan Norberg, chef CKF, Region Dalarna (adjungerad)

Dela:

Hade du nytta av informationen?