Organisation och ledning

Organisationen CKF leds av chef. CKFs Centrumråd beslutar bland annat om forskningsfinansiering. I centrumrådet ingår följande personer

Ordförande

Liisa Byberg, docent i medicinsk epidemiologi på Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Ledamöter

Helena Igelström, Klinisk lektor i Fysioterapi, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi

Niclas Dahl, professor överläkare i klinisk genetik, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk genetik och genomik

Barbro Hedin Skogman, överläkare, docent, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett

David Iggman, Distriktsläkare med dr, Norslund-Svärdsjö vårdcentral

Anna Svärd, Övreläkare med dr, reumatologiska kliniken, falu lasarett

Jenny Ericsson, Klinisk lektor Högskolan Dalarna

Fatumo Osman, lektor, Högskolan Dalarna (adjungerad)

Björn Äng, FoU-direktör, Region Dalarna (adjungerad)

Jan Norberg, Chef CKF, Region Dalarna (adjungerad)

Dela:

Hade du nytta av informationen?