Beviljade forskningsanslag

För år 2023 beviljade Centrumrådet totalt 6 525 000 kr i forskningsanslag.

Anställda i Region Dalarna kan ansöka om forskningsanslag en gång om året. Beviljade anslag har en dispositionstid på 2 år. Nedan redovisas namnet på sökande, titel på projektet och beviljat anslag.

Beviljade forskningsanslag CKF

Pär Morin
Förändringar i funktion, upplevd hälsa och livskvalitet i samband med behandling med käkledsprotes.
200 000 kr

Maria Hårdstedt
Identifiering av fenotyper vid KOL med hög respektive låg risk för exacerbationer och mortalitet. 7-års data från en multicenterstudie.
300 000 kr

Malin Enarsson
The Omics of Physical Activity in the Cardiovascular Continuumn
50 000 kr

Karin Sandberg
Kommunikationsinterventioner till föräldrar med migrationserfarenhet – föräldrars upplevelser och agerande.
300 000 kr

Linda Eklund
Canceröverlevares arbetsliv och hälsa: En intervjustudie om målgruppens perspektiv för utveckling av stöd till arbete och hälsa
250 000 kr

Marcus Björklund
Patient Reported Outcomes after treatment of Subaxial Spine Fracture
250 000 kr

Rebecca Paul
Impact of bariatric surgery on premenopausal women’s womanliness: A qualitative systematic review and meta-synthesis
149 000 kr

Thomas Silfverberg
Bortezomib-bendamustine-melphalan vs highdose melphalan in autologous hematopoietic stem cell transplantation for relapsed multiple myeloma
190 000 kr

Agnes Rygaard
Wound complications after lateral episiotomy or no episiotomy in nulliparous women with vacuum delivery – secondary analyses of a multicenter RCT
250 000 kr

Björn Ahlström 
Optimal timing for tracheostomy in invasively mechanically ventilated Covid-19 patients
300 000 kr

Cecilia Stalberg Ostwald
Treatment of metacarpal spiral shaft fractures in adults and intra articular distal radius fractures of the elderly: surgery or not?
340 000 kr

Christine Persson
PANC -Parenthood After Neonatal Care (Föräldraskap efter neonatalvård)
100 000 kr

Daniel Muder
Effekt av nattortos efter behandling av Dupuytrens kontraktur med nålfasciotomi - en
prospektiv randomiserad jämförelse på tre center
145 000 kr

Fredrik Sahlander
Biokemisk uppföljning av hormonellt status hos en population med adrenala incidentalom
År 1: 400 000 kr, år 2: 100 000 kr

Gunnel Janeslätt
Tidsuppfattning och tidshantering hos barn och ungdomar 10-17 år med och utan funktionsnedsättning
240 000 kr

Inga-Britt Gustafsson
Decision-making and priority setting in a local healthcare system: putting a decommissioning programme into action
År 1: 39 000 kr, år 2: 15 000 kr

Jenny Ericson
The breastfeeding study - Identification of factors associated with breastfeeing difficulties and unintended cessation of breastfeeding
400 000 kr

Andrea Elmelid
Inflammatorisk hudsjukdom - betydelse av ljusbehandling och D-vitamin
177 000 kr

Ellen Kupka
Aspirin in preeclampsia The effects of different dosages of aspirin on platelet function and aspirin concentration in pregnancy
320 000 kr

Johan Ärnlöv
The microbiome in the gut-kidney-cardiovascular axis
400 000 kr

Ann-Sofie Rönnegård
Chronic pain and the development of cardiovascular disease - from biology to public
health
200 000 kr

Beviljade forskningsanslag CKF primärvård

Toralph Ruge
Studies on the interactions between chronic obstructive pulmonary disease and chronic kidney disease and their association to cardiovascular disease
200 000 kr

Maria Hårdstedt 
Identifiering av fenotyper vid KOL med hög respektive låg risk för exacerbationer och
mortalitet. Ett samarbete mellan specialistvård och primärvård
300 000 kr

Katarina Johansson
Celiaki och dess påverkan på karriären hos unga vuxna i Sverige (Delstudie i doktorandprojekt)
330 000 kr

Malin Enarsson
The Omics of Physical Activity in the Cardiovascular Continuumn
40 000 kr

Fredrik Friberg
A pilot project for the study of hip movement control and gluteal muscle activity in unilateral low back pain
200 000 kr

Marek Czajkowski
Conflicts Of Interest In Systematic Reviews On Interventions For 6 Common Diagnoses in
Primary Care
55 000 kr

Ulrica Bergsvind
The breastfeeding study – development of a person-centred model for indivdualized
breastfeeding care
400 000 kr