Smittskyddsblad

Smittskyddsblad hittar du på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Där finns  även översättningar.

För att komma till smittskyddsbladen klickar du här

Du lotsas då vidare till Smittskyddsläkarföreningens hemsida där du finner alla diagnoser i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation samt översättningar.