Vårdhygien

Vårdhygien arbetar med att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter och personal samt förebygga smittspridning.

Kontakta oss gärna för råd och tips, utredning vid utbrott, förebyggande insatser, utveckling och uppföljning av vårdrutiner.

Kontaktuppgifter hittar ni här samt under fliken Kontakta oss i menyn.

Hygienutbildningar

Du har väl inte missat att vi erbjuder hygienutbildningar?

Till hygienutbildningar

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Material och information som kan ge er stöd i arbetet med att minska och förebygga vårdrelaterade infektioner.

Till Vårdrelaterade infektioner