Sortiment - Hjälpmedel för urinblåsa/tarm

Behovsbedömning och utprovning ligger till grund för val av rätt produkt vid förskrivning. Som förskrivare ska du ha god kunskap om sortimentet och hur produkten ska användas.

Fyrklöverns produktavtal gäller inom regionerna Dalarna, Uppsala, Sörmland och Västmanland 2024 t.o.m. 2027 (inkl. förlängning ett år)

Sortimentsöversikter/Konverteringsguider

Produktkataloger (t.o.m. 2023-12-31)

Produktkatalog för 2024-2027 kommer så snart som möjligt, de publiceras även på Mina sidor i Guide.

Produktinformation och användarinstruktioner

För information om produkterna, se leverantörernas hemsidor. Förskrivaren ansvarar för att användaren får information och instruktioner gällande hantering av sitt hjälpmedel, samt att följa upp att hjälpmedlet används på rätt sätt.

Riktlinjer för Hjälpmedel urinblåsa/tarm

För rekommendation och stöd vid val av produkt, se

Behov som inte kan uppfyllas inom upphandlat sortiment

Innan en dispensansökan görs ska patienten utredas och behandlas enligt Vårdprogram blåsdysfunktion. Aktuell behovsbedömning och utprovning ska visa att särskilda skäl föreligger vilket gör att hjälpmedelsbehovet inte kan tillgodoses inom upphandlat sortiment. Kontakta kontinenssamordningen då ni överväger att ansöka om dispens.

Dispensansökan

Blankett för dispensansökan 

Kontakta Dalarnas Hjälpmedelscenter, Kontinenssamordning för råd, stöd eller frågor om behörighet, sortimentet eller avvikelser.

Basförråd Hjälpmedel för urinblåsa/tarm

Listan är ett förslag för användning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm på avdelning. Förrådet kan förändras utifrån avdelningens behov inom upphandlat sortiment. Behov av hjälpmedel överrapporteras för uppföljning efter utskrivning.

Dokument för Basförråd hjälpmedel för urinblåsa tarm

Kontinenssamordning Dalarnas Hjälpmedelscenter

E-post: kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Kontakt

Inger BlomgrenKontinenssamordnare, Dalarnas Hjälpmedelscenter

Telefon: 0243-49 78 39
E-post: inger.blomgren@regiondalarna.se