Sortiment - Hjälpmedel för urinblåsa/tarm

Behovsbedömning och utprovning ligger till grund för val av rätt produkt vid förskrivning. Som förskrivare ska du ha god kunskap om sortimentet och hur produkten ska användas.

Fyrklöverns produktavtal gäller inom regionerna Dalarna, Uppsala, Sörmland och Västmanland 2020-01-01 tom. 2023-12-31. Upphandling pågår, nästa avtalsperiod börjar 2024-01-01.

Produktkataloger

Produktinformation och användarinstruktioner

Riktlinjer för Hjälpmedel urinblåsa/tarm

För rekommendation och stöd vid val av produkt, se

Behov som inte kan uppfyllas inom upphandlat sortiment

Innan en dispensansökan görs ska patienten utredas och behandlas enligt Vårdprogram blåsdysfunktion. Aktuell behovsbedömning och utprovning ska visa att särskilda skäl föreligger vilket gör att hjälpmedelsbehovet inte kan tillgodoses inom upphandlat sortiment. Kontakta kontinenssamordningen då ni överväger att ansöka om dispens.

Dispensansökan

Blankett för dispensansökan 

Kontakta Dalarnas Hjälpmedelscenter, Kontinenssamordning för råd, stöd eller frågor om behörighet, sortimentet eller avvikelser.

Kontinenssamordning Dalarnas Hjälpmedelscenter

E-post: kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Kontakt

Inger BlomgrenKontinenssamordnare, Dalarnas Hjälpmedelscenter

Telefon: 0243-49 78 39
E-post: inger.blomgren@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?