Kontinensombud och omvårdnadspersonal

Här finns stöd för kontinensombud eller annan vårdpersonal som möter personer med besvär från urinblåsa eller tarm.

I Grundkurs Urinblåsa/tarm får du lära dig om hur man går tillväga för att erbjuda varje individ rätt behandling och få kunskap om olika hjälpmedel vid besvär från urinblåsa/tarm.

All personal som möter dessa personer i sitt arbete behöver ha kännedom om:

Vårdprogram blåsdysfunktion

Introduktion omvårdnadspersonal

Du ska ha god kunskap om sortimentet och hur de olika produkterna används, se fliken Sortiment Hjälpmedel Urinblåsa/tarm.

Spara gärna www.regiondalarna.se/inkontinens som favorit och prenumerera på Nyhetsbrev Kontinens för att vara uppdaterad inom området.

Du kan läsa mer om vad som orsakar inkontinens och hur det behandlas i Vårdhandboken.

Kontinensombudets uppdrag

Som kontinensombud har du ett viktigt uppdrag som stöd för dina kollegor och nyanställda när det gäller utredning, rutiner och hjälpmedel. Du samverkar också med förskrivare och enhetschef för att säkerställa kompetensen inom området samt verka för goda toalettvanor och god livskvalitet för den enskilde. Se uppdragsbeskrivning för kontinensombud bilaga 3 i Vårdprogram blåsdysfunktion.

Titta på filmen genom att klicka på länken:
Kontinensombudets uppdrag (15:23 min)

 

Kontinenssamordning Dalarnas Hjälpmedelscenter

E-post: kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Inger BlomgrenKontinenssamordnare, Dalarnas Hjälpmedelscenter

Telefon: 0243 - 49 78 39
E-post: inger.blomgren@regiondalarna.se