Ortopedteknik

Dalarnas Hjälpmedelscenter  har upphandlat ortopedteknisk verksamhet som drivs på entreprenad av Aktiv ortopedteknik. Uppdraget omfattar utprovning, anpassning, tillverkning och reparation av ortopedtekniska hjälpmedel.

Aktiv ortopedteknik tillhandahåller hjälpmedel inom:

  • Bröstproteser
  • Extremitetsproteser/-ortoser
  • Fotbäddar/inlägg
  • Kompressionsmaterial
  • Ortopedtekniska skor och bekvämskor
  • Skoanpassningar
  • Spinala ortoser

Aktiv ortopedteknik gör fotbäddar efter avgjutning utan krav på remiss.

För att förskriva ortopedtekniska hjälpmedel ska du ha rätt kompetens och vara utsedd av din verksamhetschef att förskriva. För ytterligare hjälp eller information vänd dig till samordnaren för ortopedtekniska hjälpmedel vid Dalarnas Hjälpmedelscenter.

Kontakter

Samordnare för ortopedtekniska hjälpmedel, Kundservice Borlänge: 0243-49 78 70.

Aktiv ortopedteknik (ortopedtekniska avdelningen) i Falun: 023-70 52 30.

Referensgruppen Ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster sammanträder cirka två-fyra gånger per år. Diskuterar bland annat frågor beträffande avtalat sortiment och servicenivå, administrativa rutiner, samt frågor rörande uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Denna grupp är även basen i upphandlingsgruppen under upphandling.

Deltagarna i gruppen representerar idag Primärvården, Fysioterpienheten, Arbetsterapienheten, Habiliteringen, Ortopeden, Medicin, Reumatologen och GerRehab.